nzcht

… zet neuzen in dezelfde richting

Teamontwikkeling

In teams richten mensen zich op concrete resultaten. De manier waarop teams deze resultaatgerichte samenwerking vorm en inhoud geven en daarvoor de perfectie trainen, is een succesfactor van de eerste orde. Teams die het beste uit zichzelf halen, hebben:

  • het eindresultaat scherp voor ogen
  • taken en talenten optimaal op elkaar afgestemd
  • plezier in samenwerking en passie voor het resultaat
  • getraind en blijven trainen voor een optimale uitvoering

Voor de wijze waarop NZCHT teams begeleidt … lees meer

Advieswerk

Aan veel projecten en trainingen gaat een zorgvuldige analyse vooraf. De kern van het analysewerk van NZCHT bestaat uit het simpelweg noteren van feitelijkheden, die door iedereen gezien en gehoord kunnen worden. NZCHT brengt de feiten via cirkels van oorzaak en gevolg met elkaar in verband, waardoor een scherp inzicht ontstaat in de huidige situatie. Dit inzicht wordt bespreekbaar gemaakt met belanghebbenden, waardoor het inzicht aan breedte en diepte wint.

lees meer

Individuele coaching

Negatieve gedachten kosten veel energie en versterken destructieve emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Ze overwoekeren gevoelens die een spontaan en actief leven stimuleren, zoals rust, kracht, liefde en geluk. Om tot inzicht te komen, is het belangrijk te onderzoeken door welke gebeurtenissen negatieve gedachten en gevoelens worden oproepen. Vanuit dat onderzoek kunnen omkeringen worden gemaakt naar het in kaart brengen van dat wat echt en van harte wordt gewenst. lees meer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl