nzcht

… zet neuzen in dezelfde richting

Leerprogramma’s op maat

NZCHT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van aantrekkelijke en intensieve leerprogramma’s. Voor middelbare of hogere beroepsscholen of voor bedrijven is NZCHT een toppartner, die de samenstelling van boeiende en effectieve leerprogramma’s coördineert, ontwikkelt en uitvoert. De onderwijskundige en didactische praktijkervaring, een scherp bedrijfskundig inzicht en een warm hart voor mensen staan borg voor mooie en goed opgebouwde programma’s die mens, team en organisatie prikkelen om goed na te denken over de situatie waarin ze verkeren. Door de begeleiding ontstaat inzicht en zicht op wegen die mensen willen en kunnen volgen. lees meer

Verantwoordelijkheid: geven of nemen?

Bij de realisatie van bedrijfs- en/of projectresultaten zijn diverse mensen betrokken. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid komen resultaten van de grond. Als mensen verantwoordelijkheid nemen, wijzen ze niet naar de ander. Ze pakken hun eigen verantwoordelijkheid op en stellen die verantwoordelijkheid centraal in hun samenwerking met anderen.  In dit artikel van Teun van Aken en Roel Riepma wordt een beeld gecreëerd hoe het nemen van verantwoordelijkheid voor resultaten van projecten eruit kan zien. Volg de link Meester in projectleiderschap om dit artikel te lezen.

Over Roel Riepma

Ik begeleid mensen en teams bij het verwerven van inzicht in de uitdagende complexiteit van organisaties en hun eigen rol in die complexiteit. Via open leergesprekken ontstaat zicht op perspectieven waarvoor mensen van harte willen gaan. Ik ben daarin een enthousiasmerende en goed belezen gesprekspartner, die bovendien graag meebouwt aan de realisatie.

De basis voor mijn keuze voor dit werk ligt in de lerarenopleiding die ik heb gevolgd. De drie sporen “bedrijfskunde”, “leerpsychologie” en “didactiek”, heb ik bijgehouden via zelfstudie en het volgen van trainingen. Resultaatgerichte adviezen, effectieve coachtrajecten en verbindende teamtrainingen zijn een logisch vervolg.

Eigen werk

Om projecten voor klanten op een hoogwaardig niveau uit te voeren, is een continue verdieping van de eigen professionaliteit belangrijk. NZCHT volgt hierin een autodidactische en maatwerkgerichte aanpak. NZCHT baseert het maatwerk op een rijk scala aan literatuurbronnen en gevolgde trainingen.

De laatste jaren wordt de grondslag van aanpakken vastgelegd in eigen artikelen en boeken. Hieronder een overzicht van dit werk.

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)

Het beste medicijn wat er is, bestaat uit Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Coachgesprekken bij NZCHT beginnen altijd met het heel zorgvuldig en letterlijk luisteren naar het verhaal dat de gecoachte meebrengt. De woorden die gesproken worden, worden letterlijk gehoord en vormen de basis voor belangstellende open vragen. Ik hoorde je zeggen: … … Wat bedoel je precies met … …? Tijdens de coachgesprekken worden de verhalen genoteerd. Daardoor ziet de gecoachte dat eigen antwoorden op gestelde vragen vanzelf leiden naar het punt waar het écht om gaat. NZCHT laat de gecoachte dus zelf het eigen verhaal verdiepen, waardoor inzicht ontstaat.

Over inzicht

NZCHT staat/gaat voor de integrale ontwikkeling van:

  • persoonlijke effectiviteit | durf te doen
  • resultaat- en relatiegericht teamwerk | samen creëren op basis van collectieve intelligentie
  • organisaties die klantgericht willen werken, leren en innoveren | liefde voor eerlijke waarde en echte betekenis

Op deze site vindt u alles over diensten, projecten, samenwerkingspartners, inspiratiebronnen en eigen werk van NZCHT.

Voor een impressie kunt u natuurlijk ook in willekeurige volgorde de berichten doorlopen, door vanaf hier te scrollen!

lees meer

Organiseren van conversatieruimte

Het in teamverband of collectief oplossen van problemen vraagt om een specifieke manier van kijken naar concrete situaties. In plaats van te zeggen “ik los dit wel even op” wordt gezegd “laten we – de betrokkenen – dit probleem samen analyseren en oplossen”. Het artikel  “Duurzaam projectleiderschap” gaat over het organiseren van bijeenkomsten die gericht zijn op het collectief analyseren en bespreken van complexe vragen. Één van de specialiteiten van NZCHT …

Samenwerking

De Netwerkonderneming (www.netwerkonderneming.nl)

De netwerkonderneming bestaat uit kleine, multi-disciplinaire verenigingen van ondernemers zonder personeel. Deze ondernemende mensen komen binnen de DNO verenigingen geregeld samen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en plezier met elkaar te maken. Daardoor leren ze elkaar beter kennen en vertrouwen, hetgeen de basis vormt voor effectieve vormen van samenwerking voor een grote diversiteit aan klanten. Roel is medeoprichter van De netwerkonderneming en voorzitter van de stichting, die ten doel heeft de verenigingen te faciliteren.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (www.han.nl/doorleren)

Voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt NZCHT de inhoudelijke coördinatie, ontwikkeling en uitvoering van de projectmanagementtrainingen. Het programma kent een doorlopende leerlijn, waarin Prince2 trainingen, IPMA trainingen (www.ipma-nl.nl) en de pre master opleiding “Leiderschap in Projecten” de kern vormen. Een masteropleiding is in ontwikkeling. Alle opleidingen worden afgesloten met internationaal officieel erkende certificaten.

Gabor Vis van Heemst (Intrprimus), Bert Hedeman (Insights-international)

Met Bert Hedeman (Insights international) en Gabor Vis van Heemst (Intrprimus) heeft NZCHT het boek “Projectmanagement. Gebaseerd op de NCB3” geschreven. In het boek zijn alle inhouden voor het behalen van de examens voor IPMA, niveaus D en C opgenomen. Het boek besteedt aandacht aan de vakmanschap, het persoonlijk bewustzijn en de omgevingsgevoeligheid van de projectmanager. Een brede opzet, die recht doet aan de complexiteit van het beroep van projectmanager.

Teun van Aken (zelfstandig organisatieadviseur), Bert Hedeman (Insights International) , Hugo Nieuwpoort (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Met Bert, Hugo en Teun werkt inzicht aan een boek over projectmanagement voor het HBO. Projectmanagement richt zich op het maken van projectresultaten, die voor bestaande organisaties van waarde zijn. Jongen mensen die aan het HBO studeren, voeren tijdens hun stage en afstuderen kleine projecten uit.

Teun van Aken

Met Teun schrijft NZCHT ook artikelen over het effectief uitvoeren van het vak projectmanagement, daarbij gesteund door de kerngedachte uit het wetenschappelijk onderzoek van Teun dat de effectiviteit van de projectmanager gezocht moet worden in de stijl van werken. Dit gedachtegoed is ook in de projectmanagementtrainingen opgenomen.

IPMA werkgroep Professie en Hoger Onderwijs

NZCHT maakt deel uit van de werkgroep Professie en Hoger Onderwijs van het IPMA. De werkgroep stelt zich ten doel om het vak projectmanagement een professionele plaats te geven binnen het hoger onderwijs. Steeds vaker worden binnen die vorm van onderwijs complexe projecten, zowel intern als voor externe bedrijven, uitgevoerd. Het ontwikkelen van kennis over het vak en het competent leren uitvoeren va het vak, is een resultaatgebied waar NZCHT mee verbonden voelt.

Louise Vinke (LSVNK)

Met LSVNK worden teamontwikkelingstrainingen georganiseerd. De trainingen richten zich op het verdiepen en versterken van de persoonlijke effectiviteit van mensen en teams. Er is aandacht voor de individuele mens, de wijze waarop ze samenwerken en de resultaten die ze samen maken. Daarnaast werkt NZCHT met LSVNK aan een boek over de wijze waarop mensen complexe vraagstukken effectief en diepgaand kunnen oplossen.

Emmy Sluijs

Emmy was de eerste 12 en een half jaar verbonden aan NZCHT, toen nog Click-Advies. Nu valt NZCHT nog steeds op haar terug voor de uitvoering van coachtrajecten, die gericht zijn op het leren omgaan met traumatische levensgebeurtenissen.

Karen Aelbers (Enacta) en Catharina Köhler (Catharina Köhler, coaching & Advies)

Met Karen en Catharina heeft NZCHT meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de training “resultaatgerichte afspraken maken” voor alle afdelingen van de gemeente Zwolle. Een project dat zich richtte op het versterken en verdiepen van de persoonlijke kracht van medewerker door bewust keuzen te maken ten aanzien de realisatie van betekenisvolle resultaten.

Peter Vader producties

Peter Vader verzorgt prachtige intermezzo’s voor het ontdekken van de eigen, pure, persoonlijke authenticiteit. De lach is niet de lach over clownesk gedrag, maar juist over de echtheid en schoonheid van mensen. Peter kan als geen ander deze echtheid uitvergroten en verdiepen, waardoor een opbouwende spiegel wordt gezet op de deelnemende mensen.

VHP

De boeken waaraan NZCHT meewerkt, worden uitgegeven door Van Haren Publishing.

Projecten / Trainingen

De opdrachten die NZCHT uitvoert voor haar klanten zijn meestal projecten (inclusief voorafgaand analysewerk) en/of trainingen. Bij projecten wordt in opdracht van een organisatie een tijdelijke organisatie ingericht om een gespecificeerd resultaat te realiseren. Of deze projecten nu lang of kort duren, ze worden door NZCHT altijd met veel aandacht opgepakt en met veel gevoel voor de situatie uitgevoerd. Meestal hebben de projecten te maken met het realiseren van een gewenste omkering, zodat de situatie stap voor stap als positiever wordt ervaren. Opstellingen van mensen veranderen en werkprocessen worden effectiever uitgevoerd. Het projectmatig realiseren van concrete, betekenisvolle resultaten wordt ondersteund en verdiept door kernachtig trainingswerk en coachwerk. Dit werk verdiept het inzicht in de situatie en de wens om mee te gaan in de verandering. Hieronder treft u een beeld van projecten en trainingen, die door NZCHT zijn uitgevoerd.

Inspiratiebronnen

De werkwijze van NZCHT is geïnspireerd door veel mensen. Hieronder een geselecteerd overzicht van mensen en bronnen, waardoor NZCHT is geïnspireerd.  De manier waarop deze bronnen hun invloed uitoefenen op persoonsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie-ontwikkeling wordt in het kort beschreven.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl