nzcht

… motiveert

Teamcoaching met behulp van het Enneagram

NZCHT gebruikt het Enneagram ook voor het maken van een gedegen plan van aanpak voor het bereiken van wensen. Lastige vragen die in teams naar voren komen, worden door het stellen van negen open vragen stap voor stap en op een bijzonder positieve manier ontrafeld.  Samen vormen de negen antwoorden een goed doordacht en vooral ook reëel plan richting wensen die worden gekoesterd.

De methode kan goed gebruikt worden in teamverband. Door de opbouw wordt resultaatgerichtheid en relatiegerichtheid geïntegreerd. Er ontstaat op ieder punt een positieve dialoog over aspecten die belangrijk zijn voor de herkenning en oplossing van lastige vraagstukken. lees meer

Individuele coaching met behulp van het enneagram

NZCHT gebruikt het Enneagram – figuur met negen punten – niet om jou te typeren en in een hokje je te zetten. Wel leer je alle punten van het Enneagram goed kennen. Je zult ontdekken dat het geheim ligt verankerd op de cirkel, die alle punten verbindt. Je zult ook ontdekken dat ieder punt een essentiële positieve energie in zich draagt. Door deze energie te voelen, ga je de positieve kant ervan zien. Je gaat door dat inzicht een andere kleur geven aan het leven.

Soms kom je op de cirkel een energiepunt tegen, waarvan je zegt: “daar heb ik wel erg veel van …” Uiteraard staan we wat langer stil bij deze punten, hun ontstaansbron en de effecten van de actieve toepassing van dat punt op jouw leven. Je leert vanuit dit punt jezelf beter kennen en tegelijkertijd sporen te ontdekken voor een positieve persoonlijke ontwikkeling. Steeds gaat het erom dast je inziet: ik ben oké en de ander ook! Ietwat lang, maar toch ook prachtig weergegeven in het filmpje: validation!

YouTube Preview Image

Projectwerk

In de begeleiding van projectwerk ondersteunt NZCHT projectmanagers, teams en organisaties bij het opzetten, inrichten en begeleiden van projecten. De opzet wordt gebaseerd een scherpe of aangescherpte analyse van de realiteit. De inrichting komt tot stand door meerdere betrokken disciplines in een gezamenlijk proces mee te nemen naar een breed gedragen en goed afgebakende inhoud. Een effectieve uitvoering wordt geborgd door het gericht coachen van de interne projectleider, het projectteam en het begeleiden van overdracht aan de gebruikersorganisatie.  NZCHT heeft resultaatgerichte projecten uitgevoerd en begeleid voor onder andere:

 • Het Regiocollege: opzetten onderwijsbureau
 • Hogeschool Leiden: opzetten onderwijsbureau
 • ROC de Landstede: realisatie projectwerkboeken
 • NAVOBI: training en opzet bedrijfsbureaus
 • YACHT: coachconcept en training van de coaches
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: leergang projectmanagement, van basis tot master

Individuele coachtrajecten

Een uitvloeisel van het werken met organisaties en teams zijn de individuele coachtrajecten. In deze trajecten richt de aandacht zich volledig op het individu. De individuele coachtrajecten gaan altijd uit van hoe de situatie nu is en het echt leren doorzien en accepteren van deze realiteit. Vanuit die acceptatie kunnen harte wensen geformuleerd worden en routes worden ontdekt om die reële wensen te realiseren. Een wens zonder actie blijft een droom. En wie volhardt, kan bergen verzetten. Onderstaand filmpje geeft een onmiskenbaar beeld van de geestkracht van mensen.YouTube Preview Image

Een levensregel voor beginners

Wil Derkse (2003). Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Tielt: Lannoo.

In het boek worden de grondpatronen van de Benedictijner leefregels helder en eenvoudig uitgelegd. Daarna worden deze grondpatronen vertaald naar Benedictijns leiderschap, waarin het basisprincipe luidt: “mensen stimuleren tot groei”. Het gaat erom te luisteren en vanuit dat luisteren respons te geven. En in het laatste hoofdstuk wordt het grondpatroon vertaald naar principes van tijd management: “een gevulde agenda, maar nooit druk”. lees meer

Vier vragen die je leven veranderen. Loving what is.

Byron Katie (2002). Vier vragen die je leven veranderen. Loving what is. Utrecht: Het Spectrum.

Bij Byron Katie heb ik een uitgebreide training gevolgd. Vooafgaand aan die training, volgde ik bij haar een dagtraining in Zwolle. Ik mocht naar voren komen om The Work te doen. ‘s Middags draaide ze zich naar mij om en zei: “Roel there are three kinds of businesses: My business, Your business. Gods’ business. Keep it by your own business” lees meer

Teamontwikkeling

NZCHT begeleidt managementteams, afdelingsteams, procesteams (afdeling overstijgend) en/of projectteams bij het ontwikkelen van teamwerk. Hierin is gericht aandacht voor de twee belangrijkste pijlers van teamwerk: relatie en resultaat. Bij de ontwikkeling van teamwerk gaat het om het inhoudelijk vorm en inhoud geven aan concrete resultaten en het verdiepen en versterken van het samenwerkingsvermogen. Teamontwikkelingsopdrachten zijn onder andere uitgevoerd voor:

 • NAVOBI (managementteam, productieteams, laboratorium);
 • Hogeschool Windesheim (financiële afdeling, marketing & communicatie, facilitair bedrijf, lerarenopleiding)
 • Noordelijke hogeschool Leeuwarden (sociaal pedagogische afdeling)
 • Hogeschool Leiden (onderwijsondersteunende afdelingen, afdeling logopedie, afdeling economie & recht)
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Expertisecentrum Economie en Management)
 • Bronkhorst transport (managementteam, chauffeurs)
 • Essent (afdeling SAP HR)
 • Gemeente Zwolle (samen met Catharina Köhler en Karen Aelbers (aannemer), alle afdelingen)
 • Bouw & Civiel personeelsdiensten .

In de teamontwikkelingsprogramma’s worden regelmatig andere “trainers en entertainers” ingezet, waardoor de teamontwikkeling vanuit verrassende dimensies wordt versterkt en verdiept. Volg de link samenwerking om te lezen over een aantal organisaties waarmee NZCHT samenwerkt.

De vijfde discipline

Peter Senge (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scritum Management.

In de vijfde discipline van Peter Senge staat het zinnetje: “basiswaarden van lerende organisaties zijn openheid, eerlijkheid en liefdevolheid.” Zelf voeg ik daar altijd een zinnetje aan toe, namelijk: ” …. want de eerste twee kunnen niet zonder de laatste.”

Om in organisaties te komen tot het geven van vorm en inhoud van bovengenoemde kernwaarden, wordt aandacht gegeven aan instrumenten die zich richten op de ontwikkeling van:

 • een persoonlijke visie
 • een gemeenschappelijke visie
 • het leren in teamverband
 • het leren verhelderen van mentale modellen
 • het leren denken in cirkels van oorzaak en gevolg, systeemdenken

Deze vijf gebieden vormen in hun onderlinge afhankelijkheid de kern van organisaties die het lerend samenwerken willen verdiepen.

lees meer

Procesgericht trainingswerk

In de 12 jaren dat NZCHT bestaat, heeft het opzetten en uitvoeren van maatwerktrainingen een belangrijke plaats in genomen. Nog steeds wordt in veel organisaties gedacht dat problemen door opgelegde reorganisaties kunnen worden opgelost. De “denkers in de staf” maken een door “bestuurders in de lijn” geaccepteerd plan, dat door de “doeners op de vloer” moet worden uitgevoerd.  NZCHT verbindt de werelden van beslisssers/denkers/doeners moeiteloos en enthousiasmerend, zowel inhoudelijk als relationeel. Daardoor ontstaat een fijngevoelige afstemming en een gelijkgerichte energie. Twee krachtige bouwstenen voor het daadwerkelijk oppakken van acties en projecten waar de omgeving c.q. de klant blij van wordt. Procesgericht trainingswerk is onder andere uitgevoerd voor:

 • Ansaldo Thomassen (samenwerking afdelingen Projectmanagement, Engineering en Operations)
 • NAVOBI (samenwerking tussen afdelingen Onderzoek, Laboratorium, Kalverhouderij en Productie)
 • Bronkhorst transport (samenwerking tussen afdelingen Planning, Onderhoud en Vervoer)
 • Hogeschool Leiden (samenwerking tussen centrale diensten en decentrale onderwijs ondersteunende diensten)
 • Regiocollege (samenwerking tussen centraal inschrijfbureau en decentrale onderwijs ondersteunende diensten)

Coaching voor professionals door professionals

In bedrijven is aandacht voor de ontwikkeling van talent een belangrijke succesfactor.  NZCHT draagt met haar leerprogramma “coaching voor professionals door professionals” bij aan deze ontwikkeling. Het hart van het programma bestaat uit het ontwikkelen van coachvaardigheden van medewerkers met veel beroepservaring en talent voor begeleiden.

Zij leren deze coachvaardigheden bewust in te zetten om minder ervaren collega’s te ondersteunen, teneinde in voor hen complexe situaties te leren excelleren. Het programma geeft een krachtige impuls aan cultuurwaarden die zijn gericht op het versterken van de wederzijdse ondersteuning en het verdiepen van de verbinding met de werkomgeving. Het programma is uitermate geschikt voor bedrijven die het leren van elkaar bewust een plaats willen geven. Het programma is onder andere uitgevoerd voor YACHT.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl