nzcht

… is weten wat gedaan moet worden

Wat motiveert ons …?

Uit deze animatie blijkt dat de prestatie van mensen daalt als ze voor hun creatieve denkwerk werk steeds meer betaald krijgen. Motivatie zit uiteindelijk  in geheel andere factoren dan externe drivers,  zoals ruimte geven aan:

 • Autonomie, ruimte geven voor eigen aanpakken.
 • Aandacht voor ontwikkeling en het versterken/verdiepen van de vaardigheden om  complexe/uitdagende vragen op te lossen.
 • Uitdagen om iets te realiseren dat werkelijk zin en betekenis heeft.
YouTube Preview Image

  Kerncitaten uit boek Mienke Schinkel, Groeien door te Delen

  In het kader van het vervolg op de kenniskring “Onderneemkracht van de Zelfstandig Professional” gaf ik met Mienke een workshop over actief en verbindend acquireren. Bij de workshop passende citaten uit Mienkes’ boek Groeien door te delen maakten deel uit van het achtergrondmateriaal.

  Visie op onderwijs

  Onderstaand filmpje geeft een heldere en kritische visie op hedendaags onderwijs. Via de LinkIn groep 7days of inspiration verkregen. De kern voor mij: echte ontwikkeling ontstaat door optimaal aan te sluiten bij de startsituatie van de mens die zich wil ontwikkelen. YouTube Preview Image

  Projectmanagement onderwijsmiddag HBO

  18 Oktober a.s. organiseert de IPMA werkgroep IPMA en het Hoger Onderwijs een Onderwijsmiddag Projectmanagement voor het HBO. Mijn bijdrage richt zich op mijn historie in het onderwijs en de onlosmakelijke invloed die de breedte van het vak projectmanagement (aandacht voor vak, mens en omgeving) heeft gehad op mijn denken en handelen. Er worden boeiende lezingen gegeven over de inbedding van het vak in curricula en het gebruik van het vak bij de begeleiding van onderwijsprojecten, stage-opdrachten en afstudeeropdrachten.  Zie voor meer praktische  informatie: IPMA Onderwijsdag 18 oktober 2010

  Inauguratierede Nelson Mandela

  Tijdens de voorbereiding van de kenniskring voor Zelfstandige Professionals kwam de rede van Nelson Mandela voorbij. Hij citeert in de toespraak de woorden van Marianne Williamson. Een diepte die ontroerd en in beweging zet …

  Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
  Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

  lees meer

  “Hetzelfde” zeggen met andere woorden

  In teamtrainingen is communicatie essentieel. Dit filmpje geeft prachtig weer hoe de gevoelswaarde van een boodschap mensen in beweging zet.

  Programma teamdag en terugblik

  Ben je geïnteresseerd in de organisatie van een teamdag, door derden uitgevoerd en door NZCHT gecoördineerd? En geïnteresseerd in mogelijke inhouden van een teamdag, zoals NZCHT die verzorgt en vastlegt?  Lees dan Programma 17-09-2010 – Teamdag productie – Internetversie.

  Cross-cultureel samenwerken in Complexe projecten

  Dit interview met Professor van Marrewijk is één van de artikelen die in november uitkomt in het themanummer “Leiderschap in Projecten”  van vaktijdschrift Projectie. Het gaat over de betekenis van bedrijfsantropologie voor het succesvol realiseren van betekenisvolle projectresultaten. Een voorproefje voor geïnteresseerden! Veel plezier met het lezen van Crosscultureel samenwerken in Complexe projecten.

  Interviews met Erik van Zuydam

  Erik van Zuydam is de naam achter Inzicht-Nu. In een uitvoerig interview met DJ Patrick Kicken over “Praten over Bewustzijn”, vertelt Erik over thema’s als:

  • Woorden, Stilte en de IK gedachte;
  • Vrije wil, Overgave, Dromen en Doelen;
  • Emoties, verdriet en ontspanning
  • Angst, liefde en slapeloosheid

  Een levensvisie die boeit en bevrijdt! lees meer

  De dauwdruppel: 1 + 1 = 3

  NZCHT werkt op een natuurlijke manier vanuit het 1 + 1 = 3 principe. Het volgende verhaal legt uit wat wordt bedoeld.

  Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitteren de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen en omdat ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester ze van plaats wisselen. En langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.

  ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl