nzcht

… d(r)aagt de visie uit

Trainingsdagdeel NZCHT – Leren met/van collega’s

NZCHT verzorgt haar trainingen vanuit een digitale omgeving. Om een indruk te krijgen van de opbouw en aanpak van de trainingen, treft u in dit bericht de uitwerking van één dagdeel aan.

Tijdens het tweede dagdeel besteden we aandacht aan het leren met elkaar en van elkaar. Na een inleiding op dat wat leren is, wordt op basis van twee eenvoudige methodes ervaren hoe “open leerprocessen” werken. Wat is hier nu anders aan dan “gewoon vergaderen”?

Tijdens de oefeningen komen diverse kwaliteiten van mensen naar voren. In de adviezen die je elkaar geeft, zit regelmatig de neiging om de ander te veranderen. Dat kan “het leren in de open ruimte” belemmeren. Het besef dat “waardering en respect” de basis is voor leren in teams, vormt de afsluiting van de eerste trainingsdag.

 

PROGRAMMA

13.15 uur – Inleiding op leren

13.45 uur – Intervisie: 7 stappen model

15.15 uur – Inleiding organisatie-opstellingen

15.45 uur – Organisatie-opstellingen met behulp van “voorwerpen”

17.00 uur – PAUZE

17.30 uur – Inleiding teamwerk en teamrollen

17.45 uur – Marktkraam kernkwaliteiten: de waarde van het compliment

19.00 uur – Evaluatie en vervolg

19.30 uur – DINER

 

13.15 UUR – INLEIDING OP LEREN en INTERVISIE

In de ochtend hebben we al gezien hoe lastig het is om “vaste patronen” te doorbreken. We zien dat wat ons denken er van maakt. Totdat er nieuwe perspectieven zichtbaar worden, simpelweg door ECHT naar elkaar te luisteren.

We beginnen de middag met “het lied van Gabriëlla” uit de film “As it is in heaven”. Gevolgd door een oefening in de kring. Als een kader voor leren in teamverband. Als een kader ook de waarde van een verfijnde balans tussen staan in je eigen kracht en waardering van de ander.

YouTube Preview Image

Leren van elkaar

 

15.15 UUR – ORGANISATIEOPSTELLINGEN

We starten dit deel met een klein gedeelte uit de film “What the bleep do we know”.

YouTube Preview Image

In een organisatieopstelling wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt hoe mensen zich tot elkaar en tot bepaalde thema’s verhouden. Meestal gebeurt dat door het creëren van een open ruimte, waarin de case-inbrenger representanten van zichzelf, andere betrokkenen, belangrijke thema’s … opstelt in de ruimte.

We gaan vanmiddag kennis maken met deze methode door het creëren van een open ruimte op de tafel. De case-inbrenger vertelt zijn verhaal, waarna “de elementen” uit dat verhaal in de vorm van diverse voorwerpen op de tafel worden geplaatst.

Door het leergesprek dat volgt, leert de case-inbrenger zien dat ook andere opstellingen mogelijk zijn en meer ruimte geven om “het leven te leven, zoals je voelt dat jij je leven wilt leven”. Meer ruimte om te leven vanuit oprechte intenties.

Afhankelijk van de tijd gaan we met een paar van die nieuwe opstellingen “oefenen”.

Organisatie-opstellingen

 

17.00 UUR – PAUZE

 

17.30 UUR – MARKTKRAAM TEAMKWALITEITEN

Het laatste dagdeel van de training besteden we aandacht aan de in het team aanwezige/verankerde kwaliteiten. Via een respectvolle oefening wordt een beeld gecreëerd van kernkwaliteiten  en valkuilen in het team. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om/mee verder?

Effectief teamwerk

19.00 uur – Evaluatie en vervolg

Drie kernthema’s passeerden vandaag de revue: effectief communiceren, leren met/van je team en teamkwaliteiten.

 • Hoe heb je het ervaren? Is dit de manier waarop jullie samen willen leren?
 • Hoe ziet het vervolg eruit?

19.30 uur – DINER

2 reacties

 1. Adriana van Schalken | Familieopstellingen

  Hoe is het afgelopen? Waren mensen te spreken over de organisatie opstelling?

  Groeten Adriana

 2. Roel

  Dag Adriana,
  Zie nu pas je reactie.
  Het ging prima. De posities werden vanuit gevoel geplaatst en interventies leidden tot een opstelling die meer in balans was.
  Deze opstelling hebben we communicatief ook geoefend. In de praktijk is het ook gelopen, zoals vooraf bedacht.
  Het blijft een zeer krachtige methode, die veel ruimte geeft aan de inbrenger.
  Hartelijke groet,
  Roel

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl