nzcht

… is één gelijk vervangen door ons geluk

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)

Het beste medicijn wat er is, bestaat uit Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Coachgesprekken bij NZCHT beginnen altijd met het heel zorgvuldig en letterlijk luisteren naar het verhaal dat de gecoachte meebrengt. De woorden die gesproken worden, worden letterlijk gehoord en vormen de basis voor belangstellende open vragen. Ik hoorde je zeggen: … … Wat bedoel je precies met … …? Tijdens de coachgesprekken worden de verhalen genoteerd. Daardoor ziet de gecoachte dat eigen antwoorden op gestelde vragen vanzelf leiden naar het punt waar het écht om gaat. NZCHT laat de gecoachte dus zelf het eigen verhaal verdiepen, waardoor inzicht ontstaat.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl