nzcht

… is een fundament voor daadkracht

The Studio School weerspiegelt het hart van Projectonderwijs

Onderstaande TED lezing weerspiegelt voor mij de toekomst van het (Nederlandse) beroepsonderwijs. De Studio School voldoet aan alle aspecten waar jonge mensen blij van worden:

 1. Actief bezig zijn
 2. Het werken aan echte opdrachten, echt werk
 3. Het werken in teamverband
YouTube Preview Image

Waar leer je nu als beste een beroep. Binnen de muren van het huidige beroepsonderwijs? Uit het reproduceren van de theorie en inzichten, die versnipperd per vak worden aangeboden? Of juist in sterke verbinding met die plekken waar het beroep daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Voor veel jongeren staat de school veel te ver af van de beroepspraktijk. Ze kunnen de vakken die ze krijgen niet plaatsen in toekomstige werkomgevingen. Bovendien ervaren ze dagelijks dat de wereld om hen heen razendsnel verandert. Vakken die voor twee jaar terug zinvol leken, lijken vandaag de dag al weer verouderd.

De toekomst van het beroepsonderwijs ligt grotendeels buiten de muren van de klassieke klas. Het ligt verankerd in zinvolle, uitdagende opdrachten die in teamverband worden uitgewerkt. Opdrachten die worden aangereikt door toekomstige werkgevers. Opdrachten dus van buiten komen en daardoor veel meer motiverend werken dan de “als niet echt en verouderd ervaren casuïstiek”. De functie van de toekomstige beroepsschool richt zich op:

 1. Het verzamelen en ordenen van uitdagende opdrachten, die aangereikt worden door gemotiveerde instellingen en bedrijven. De school verbindt buiten weer op pro-actieve wijze met het onderwijs
 2. Het begeleiden van jonge en ook ervaren teams  (leren doe je je leven lang) bij het methodisch en effectief aanpakken van uitdagende opdracht. De bronnen die de scholen nu dagelijks los van de concrete praktijk in de klas overdragen, krijgen opeens betekenis in de context van de opdracht.
 3. Het begeleiden van teams en individuen bij het “leren te leren”, zodat de lerende teams zelfsturend vermogen ontwikkelen voor het aanpakken van de complexe opdracht
 4. Het opleiden en begeleiden van de praktijkcoaches, die het beroep – een integratie van kennis en vaardigheden uit MEERDERE vakken – door en door kennen, maar het vak van coachen vaak nog moeten leren. Zij worden de echte ambassadeurs voor actieve samenwerking met scholen.

De TED lezing inspireert mij om de weg richting projectonderwijs nog beter in te richten. Wat is er nodig?

 1. Compacte en hechte docententeams, die weer echt als team gaan werken en “het beroep” en “het leren te leren” centraal gaan stellen in hun gezamenlijk handelen.
 2. Betrokken instellingen en bedrijven, die weten: “mijn projectopdrachten dragen wezenlijk bij aan de ontwikkeling van jong talent” en “ze motiveren jonge mensen om hun daadkracht in te zetten voor zinvol werk”
 3. Schoolbesturen die door en door beseffen dat de tevredenheid van de afnemers (instellingen en bedrijven) van goed opgeleide talenten de maatstaf is voor kwalitatief goed onderwijs
 4. Lerende mensen die van harte werken aan het opbouwen van een prachtige (praktijk)portfolio

Ik heb er zin in om het gouden idee van Geoff Mulmann ook in Nederland vorm en inhoud te geven.

 

 

 

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl