nzcht

… verbindt

Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA niveau D

Roel Riepma (redactie), Bert Hedeman en Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA D, Van Haren Publishing, 2010. ISBN 978-90-8753-497-4

In dit boek wordt de inhoud die nodig is voor het behalen van het examen IPMA D behandeld. IPMA staat voor International project management association. In Nederland zijn ruim 2.200 projectleiders bij deze beroepsvereniging aangesloten. Één van de activiteiten van IPMA is het certificeren van projectmanagers. IPMA D is certificering voor de beheersing van de basistheorie van de 46 IPMA competentie-elementen.

Het boek is zodanig opgebouwd dat het – samen met de website in wording www.projectmanagementvoorhetHBO.nl – een goede leidraad vormt bij het gestructureerd aanpakken van stage- en afstudeeropdrachten. De inhoud is verdeeld over vijf delen, die ieder voor zich worden ingeleid met een casus. De delen zijn:

 1. projectvoorgeschiedenis
 2. projectvoorbereiding
 3. projectdefinitie
 4. projectuitvoering
 5. projectgebruik

Voorafgaand aan de delen is een uitgebreide inleiding gewijd aan wat projecten zijn en welke betekenis ze hebben voor staande organisatie.

1. In de projectvoorgeschiedenis wordt aandacht gegeven aan:

 • de staande organisatie
 • projecten in staande organisaties
 • project-portfolio’s
 • probleemanalyse en besluitvorming
 • ethiek

Na deze hoofdstukken worden twee hoofdstukken besteed aan het thema leiderschap, dat net als de casus een rode draad vormt door het boek. De eerste twee hoofdstukken over leiderschap betreffen:

 • strategisch & duurzaam leiderschap
 • leiding geven zonder macht

2. In de projectvoorbereiding worden de volgende thema’s uitgewerkt:

 • belanghebbenden en projectsucces
 • projectstart en projectfasering
 • projectorganisatie
 • eisen & doelen
 • risico’s & kansen

3. In de projectdefinitie hoofdstukken komen de volgende thema’s aan bod

 • scope, kwaliteit en op te leveren resultaten
 • projectstructuur, tijdsplanning en capaciteitstoewijzing
 • financiële beheersing
 • communicatie

Na dit deel weer twee hoofdstukken over leiderschap namelijk:

 • conflicthantering & onderhandelen
 • leiding geven aan teamwerk

In het hoofdstuk over de uitvoering van het project is er aandacht voor:

 • inkoop, contractering en juridische aspecten
 • wettelijke kaders en duurzaam ondernemen
 • informatie & documentatie
 • configuratiemanagement en wijzigingsbeheer
 • beheersing en rapportage
 • afsluiting van het project

Nadat het project in gebruik is genomen, moeten de baten van het project nog verzilverd worden. Daarover gaan de hoofdstukken:

 • financieel management
 • programmamanagement & veranderkunde
 • P3M implementatie (P3M = Project, Portfolio en Programma)

Het boek eindig met twee hoofdstukken over leiderschap.

 • ruimte geven aan denkwerk
 • cultuur van openheid

Ook dit is dus een zeer compleet boek over projectmanagement. Door de fasering en de aparte website, waarop verwerkingsopdrachten per hoofdstuk staan, willen we een complete methode gaan bieden aan het HBO. De website geeft de HBO docenten ook ruimte om zelf opdrachten aan te leveren, zodat een waardevolle kennisbank kan ontstaan.

Diverse studenten hebben al de dubbelslag gemaakt van HBO-diploma halen en het IPMA D certificaat halen. Dit is zeker een pré op hun CV.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl