nzcht

… is het principe achter 1 + 1 = 3 ontdekken.

Over inzicht

NZCHT staat/gaat voor de integrale ontwikkeling van:

  • persoonlijke effectiviteit | durf te doen
  • resultaat- en relatiegericht teamwerk | samen creëren op basis van collectieve intelligentie
  • organisaties die klantgericht willen werken, leren en innoveren | liefde voor eerlijke waarde en echte betekenis

Op deze site vindt u alles over diensten, projecten, samenwerkingspartners, inspiratiebronnen en eigen werk van NZCHT.

Voor een impressie kunt u natuurlijk ook in willekeurige volgorde de berichten doorlopen, door vanaf hier te scrollen!

Persoonlijke effectiviteit

Het thema persoonlijke effectiviteit gaat in op de manier waarop individuele mensen hun leven in verschillende contexten vorm en inhoud geven. Zodra dat proces moeizaam of niet meer naar wens verloopt, om wat voor reden dan ook, is het mogelijk de situatie reflectief te onderzoeken. Via die weg komt de ware kracht van mensen weer naar boven.

NZCHT ondersteunt deze zoektocht. De kern van deze begeleiding bestaat uit letterlijk luisteren naar de verhalen; doorvragen op de vertelde verhalen; het in beeld brengen van gehoorde  verbanden en gehanteerde overtuigingen en hun invloed op het eigen denken, voelen en handelen; het verdiepen van de omgeving en de manier waarop in deze omgeving gefunctioneerd wordt;  het onderzoeken en aanvoelen van haalbare, reële wensen; het stimuleren om vaardig en betrokken voor deze wensen te gaan.

Voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden heeft NZCHT met haar samenwerkingspartners diverse trainingen ontwikkelt. De trainingen zijn gericht op de ontwikkeling van leiderschap, leiderschap in projecten, coachend leiderschap, conflicthantering, communicatie, samenwerking in teams.

Resultaat- en relatiegericht teamwerk

In de meeste organisaties is teamwerk een succesfactor van de eerste orde. NZCHT ondersteunt teams om het beste uit teamwerk te halen. Enerzijds wordt daarbij gefocust op het resultaat. Het gewenste resultaat en de voorwaarden waaronder het gerealiseerd wordt, vormt bedrijfskundig gezien het kader waarbinnen teams hun werk uitvoeren. Zorgvuldig aandacht geven aan een goede taakverdeling, aan heldere werkafspraken en aan vaardigheidsontwikkeling, is een belangrijk onderdeel van teamwerk. Anderzijds wordt de focus gelegd op de relatiegerichte kant van teamwerk. Het geven van aandacht aan de samenwerking, de sfeer, de onderlinge verhoudingen en de waarden binnen het team versterkt en verdiept het resultaatgericht teamwerk.

Door deze tweezijdige focus leren mensen hun persoonlijk talent te richten op resultaten die er echt toe doen en ontstaat het diepe besef dat we als mensen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn om te realiseren wat we van harte willen realiseren.

Klantgerichte, lerende en innoverende organisaties

Een organisatieteam staat nooit los van de omgeving van de organisatie. De omgeving zorgt ervoor dat de organisatie  van haar eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de maatschappij bewust wordt. NZCHT vertrekt altijd vanuit dit geheel, zodat individuen en teams – managementteams, projectteams, afdelingsteams, procesteams – kunnen ervaren wat de waarde en betekenis is van hun persoonlijk en teamgericht handelen voor de wereld om hen heen.

Juist die natuurlijke focus op de strategische omgeving van de organisatie, zorgt ervoor dat coaching op persoonlijke effectiviteit en teamwerk reëel is en een sterk effect heeft op het versterken en verdiepen van de kracht van de organisatie voor de maatschappij waarin we leven.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl