nzcht

… verbindt

Ubuntu

Ewoud Liberg | libergconsultancy.nl en Bernadet Haveman | lucides.nu

verzorgden 21 april 2011 voor

Onderneemkracht/Netwerkkantoren | onderneemkracht.nl

een prachtige en zeer goed georganiseerde  UBUNTU-bijeenkomst in het netwerkkantoor binnen het IT Performance House

Ik mocht ter inleiding, geïnterviewd door Ewoud,  iets vertellen over de Ubuntu-filosofie.  Voor de liefhebbers enige informatie uit dit interview.

1. Wat is Ubuntu? Een collectieve besluitvormende vergadering van de gemeenschap

2. Waar komt het vandaan? Afrika. In Botswana nog heel actueel. Daar zie je zelfs bij de nadering van gemeenschappen het woord LekGotla op de plaatsnaamborden staan. LekGotla staat voor vergaderplaats. De plaats waar de vragen van de gemeenschap worden besproken.

3. Wat zijn de basisprincipes? Het belangrijkste basisprincipe principe is dat ieder verhaal van de gemeenschap telt. De vraag die de gemeenschap heeft wordt in de LekGotla neergelegd en ieder lid van de stam mag vertellen hoe hij/zij het vraagstuk op zou lossen. In Africa gaat dat vertellen natuurlijk met dans, muziek, tromgeroffel, maar ook door middel van verhalen. De andere stamleden luisteren letterlijk en stellen vragen. De stamoudste doet niet mee in het proces van antwoorden geven. Hij luistert slechts en stelt open vragen, daarin bijgestaan door de schrijver, die de antwoorden noteert. Nadat alle verhalen gehoord zijn, trekt de chief zich terug, weegt de antwoorden af en neemt een besluit.

4. Wat zijn de kernwaarden? De belangrijkste waarde in Afrika is “Ik ben, omdat wij zijn”. Dat is heel iets anders dan Descartes bedacht: “ik ben, omdat ik denk”. Vertaald naar waarden, kun je zeggen dat de kernwaarden van Ubuntu zijn: menselijkheid, waardigheid, respect, vertrouwen, durf, ondernemerschap.

5. Hoe pas jij Ubuntu toe in jouw bedrijf? Ik pas het toe bij bedrijven of teams die met een complexe vraag worstelen. Één van mijn eerste vragen is dan: “wie zijn er bij betrokken?”, “wie worden er door geraakt?” …  Er komen dan namen naar boven en met die mensen beleggen we dan een LekGotla. Iedere deelnemer geeft, nadat het probleem helder en duidelijk is gedefinieerd, op zijn/haar eigen manier een antwoord op de vraag die voorligt. De niet vertellers luisteren en stellen open vragen. De Kgosi – de leider – luistert, stelt open vragen, vat samen en besluit. Het antwoord wordt dus gevormd uit de aandachtig beluisterde verhalen van de gemeenschap. Mijn rol in het proces is die van schrijver. In het begin corrigeer ik ook als een vraag bevooroordeeld is of gesloten. Meestal ondersteun ik de leider bij het helder samenvatten van de gehoorde verhalen en/of het verwoorden van het besluit. Deze twee moeten zorgvuldig geformuleerd worden, zodat de gemeenschap echt ervaart: “Ja, de Kgosi heeft goed geluisterd en wijs besloten”. Als een Kgosi het heft volledig in eigen hand wil houden, is Ubuntu niet toepasbaar.

6. Hoe kan een ZP’er Ubuntu toepassen? Dat wat we vandaag gaan doen – luisteren naar en vragen stellen over wat een ieder van ons te bieden heeft en wat een ieder van ons zoekt – weerspiegelt volledig de Ubuntu filosofie. Door naar elkaar te luisteren en elkaar vragen te stellen, zetten we elkaar aan het denken. De vraaginbrenger – in dit geval wij allemaal – blijft Kgosi over de eigen vraag en vat dus zelf aan het eind kernachtig samen wat hij/zij te bieden heeft en wat hij/zij zoekt en besluit ook zelf welke berichten daarover via Twitter – tweets herkenbaar via het zoekwoord #Ubuntu038 – verzonden worden.

Een andere toepassing is het bewust formeren van gemeenschappen rondom lastige vragen, ook vragen van je klanten!. Vraag je eens af: Wie kan ik hierbij betrekken? Wie zou ik durven vragen? Het Twitter zoekwoord #durftevragen is een prachtige nieuwe vorm van het betrekken van de gemeenschap bij het vinden van antwoorden op lastige vragen. Mensen helpen graag. Contacten die daardoor ontstaan zijn vaak enorm waardevol.

7. Kan ik er meer over lezen? Het boek van Willem de Liefde, African Tribal Leadership. Van dialoog tot besluit (zie beschrijving op de site managementboek) is prachtig. Mooie kunst is er ook in verwerkt. Als je het ervaart, lees je ook… met andere zintuigen. Veel plezier allemaal!

Roel Riepma|Koperslagerstraat 5|8043 EL Zwolle|@nzcht|nzcht.nl||m:0655325718

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl