nzcht

… is NU de toekomst ervaren

Projectmanagement onderwijsmiddag HBO

18 Oktober a.s. organiseert de IPMA werkgroep IPMA en het Hoger Onderwijs een Onderwijsmiddag Projectmanagement voor het HBO. Mijn bijdrage richt zich op mijn historie in het onderwijs en de onlosmakelijke invloed die de breedte van het vak projectmanagement (aandacht voor vak, mens en omgeving) heeft gehad op mijn denken en handelen. Er worden boeiende lezingen gegeven over de inbedding van het vak in curricula en het gebruik van het vak bij de begeleiding van onderwijsprojecten, stage-opdrachten en afstudeeropdrachten.  Zie voor meer praktische  informatie: IPMA Onderwijsdag 18 oktober 2010

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl