nzcht

… is het principe achter 1 + 1 = 3 ontdekken.

Inauguratierede Nelson Mandela

Tijdens de voorbereiding van de kenniskring voor Zelfstandige Professionals kwam de rede van Nelson Mandela voorbij. Hij citeert in de toespraak de woorden van Marianne Williamson. Een diepte die ontroerd en in beweging zet …

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons Licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: “Wie ben ik om briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch?”

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein te maken,
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn allemaal geboren om de glorie van God die in ons is,
te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommige van ons, die is in iedereen!

En als wij ons Licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl