nzcht

… is een fundament voor daadkracht

Cultuur van Openheid

Roel Riepma, Bert Hedeman, Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D, 2010, Van Haren Publishing, Zaltbommel.

Cultuur van Openheid is het laatste hoofdstuk van het boek “Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D.” Voor belangstellenden een mooi voorproefje! In het boekkomt alle theorie die nodig is om het IPMA-D examen te kunnen halen aan de orde. Na een gedegen inleiding op projectmatig werken, wordt de overige inhoud beschreven in vijf delen, die ieder voor zich een fase in een project weerspiegelen. Iedere fase wordt voorafgegaan/gemarkeerd door een casusbeschrijving. Tussendoor is er aandacht voor verbindende hoofdstukken over leiderschap en sociale vaardigheden.

  • Projectvoorgeschiedenis. Hierin wordt onder andere  aandacht gegeven aan staande organisaties, projectportfolio’s binnen die organisaties, gestructureerde probleemanalyse, ethiek.
  • STRATEGISCH LEIDERSCHAP; LEIDING GEVEN ZONDER MACHT
  • Projectvoorbereiding. In dit deel komen hoofdstukken aan de orde als belanghebbenden en projectsucces, het starten van projecten, de projectorganisatie, eisen en doelen en risico’s en kansen.
  • Projectdefinitie. In dit deel is er aandacht voor de scope, de projectstructuur, product- en proceskwaliteit, projectbegroting en -budgettering en communicatie.
  • CONFLICTHATERING EN ONDERHANDELEN; LEIDINGGEVEN AAN TEAMS
  • Projectuitvoering. In dit deel staan thema’s centraal als inkoop&contractering, wettelijke kaders en duurzaam ondernemen, informatie&documentatie, beheersing en rapportage en de afsluiting van het project.
  • Projectgebruik. Tijdens het gebruik levert het project haar werkelijke toegevoegde waarde op. In het hoofdstuk financieel management wordt daarom aandacht gegeven aan de business case. Daarnaast ook een hoofdstuk over programmamanagement en veranderkunde en het implementeren can projecten.
  • RUIMTE GEVEN AAN DENKWERK; CULTUUR VAN OPENHEID.

Het boek biedt veel technieken die studenten kunnen inzetten bij de aanpak van hun stage- of safstudeerprojecten. Op de website bij het boek (in ontwikkeling) – www.projectmanagementvoorhethbo.nl – staan nu al diverse oefeningen, die door docenten in de lessen ingezet kunnen worden.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl