nzcht

… is weten wat gedaan moet worden

Teamcoaching met behulp van het Enneagram

NZCHT gebruikt het Enneagram ook voor het maken van een gedegen plan van aanpak voor het bereiken van wensen. Lastige vragen die in teams naar voren komen, worden door het stellen van negen open vragen stap voor stap en op een bijzonder positieve manier ontrafeld.  Samen vormen de negen antwoorden een goed doordacht en vooral ook reëel plan richting wensen die worden gekoesterd.

De methode kan goed gebruikt worden in teamverband. Door de opbouw wordt resultaatgerichtheid en relatiegerichtheid geïntegreerd. Er ontstaat op ieder punt een positieve dialoog over aspecten die belangrijk zijn voor de herkenning en oplossing van lastige vraagstukken.

De methode start met het beschrijven van de situatie en de gedachten, gevoelens en gevolgen die daarbij naar boven komen. Deze ronde is wezenlijk voor de erkenning van verhalen die leven en de herkenning van het onderliggende vraagstuk.

Punt 1. Na het duiden van de situatie wordt de eerste vraag gesteld: “Wat zou jij het liefste willen realiseren in deze situatie?” De vraag ondersteunt teamleden om bij zichzelf te rade te gaan en zich af te vragen: “ja, wat zou ik heel graag willen?” Door dat te delen, ontdekken de teamleden van elkaar hoe ze in de situatie staan.

Daarna volgen vragen die goed zijn te koppelen aan de andere punten van het enneagram.

Punt 2: Welke mensen zijn belangrijk voor de realisatie van mijn wens? –> de omgeving in kaart brengen

Punt 3: Wat zijn criteria voor succes? –> concretiseren

Punt 4: Hoe ziet de wereld er na de realisatie van de wens uit? –> verbeelden

Punt 5: Welke samenhangende waarnemingen staan tussen de wens en hoe de wereld nu is in? –> analyseren

Punt 6: Wat kunnen we samenhangend doen om de wens te realiseren? –> verbinden en plannen

Punt 7: Welke variaties in gedrag en aanpak zijn mogelijk? –> scenario’s

Punt 8: Wat ga je nu doen om te werken aan dat wat we graag willen?  –> actief kiezen

Punt 9: Hoe blijven we tijdens de uitvoering met elkaar verbonden –> samenwerken

Bij alle punten van het ennegam kan een goede open en tegelijkertijd positieve vraag worden gesteld. Dat helpt mensen en teams om een vraagstuk zorgvuldig op te pakken. De intensieve sessies duren in het algemeen vier uur en leiden nagenoeg altijd naar een bevredigend resultaat en resultaat- en relatiegerichte afspraken op teamniveau en op individueel niveau. Dat versterkt het gevoel in het team dat wordt samengewerkt aan gedragen oplossingen.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl