nzcht

… overbrugt tegenstellingen

Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3.

Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst, Roel Riepma (2008),  Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3. Zaltbommel: VHP.

In dit boek worden alle 46 competentie-elementen, zoals verwoord in de Nederlandse Competentie Basislijn van de International Project Management Association (IPMA), zodanig uitgewerkt dat lezers en deelnemers aan trainingen het examen voor de niveaus IPMA D en IPMA C kunnen halen. Een voorbeeldhoofdstuk vind je onder de link Efficiency

Mijn persoonlijke motivatie om bijdragen te leveren aan een boek over projectmanagement, ligt in het karakter van dit vak. Projectmanagers zijn gericht op het realiseren van concrete resultaten, die waarde en betekenis toevoegen aan staande organisaties en via deze organisaties aan de maatschappij. Het versterken van hun vermogen om bewust te realiseren staat voor mij gelijk aan de integrale ontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij.

De inhoud van het boek gaat over de vakinhoud van projectmanagement (vaktechnische competenties), de persoon van de projectmanager (gedrags- en vaardigheidscompetenties) en de omgeving van het project (contextuele competenties).

NZCHT heeft de hoofdstukken geschreven waarin het leiderschap en de sociale vaardigheden aan de orde komen. De titels geven een goed beeld van de inhoud waar NZCHT voor gaat en staat: leiderschap, betrokkenheid & motivatie, zelfbeheersing, assertiviteit, ontspanning, openheid, probleemoplossing, creativiteit, resultaatgerichtheid, efficiency, betrouwbaarheid, respect & waardering, ethiek, communicatie, teamwerk, overleg & advies, onderhandelen, conflicthantering & crisismanagement.

Naast de hoofdstukken over gedrag en sociale vaardigheden worden de vakgerichte competenties beschreven. Het gaat om titels als projectstart, belangenhebbenden en projectsucces, projectorganisatie, eisen & doelen, scope & op te leveren resultaten, projectstructuren, tijd- en projectfasering, mensen & middelen, kosten & financiën, contracteren, wijzigingen, documenteren, beheersing & rapportage en afsluiting van projecten.

De competenties die gericht zijn op een zorgvuldige omgang met de omgeving hebben titels als doorvoeren van verandering, programma-oriëntatie, portfolio-oriëntatie, implementatie van projectmatig werken, primaire processen, staande organisaties, personeelsmanagement, gezondheid & beveiliging en financieel management.

Een compleet boek derhalve over projectmanagement. Een zorgvuldig samengestelde “encyclopedie”, waarin alle inhoud voor de IPMA D en IPMA C examens beschreven staat.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl