nzcht

… verbindt

Teamontwikkeling

In teams richten mensen zich op concrete resultaten. De manier waarop teams deze resultaatgerichte samenwerking vorm en inhoud geven en daarvoor de perfectie trainen, is een succesfactor van de eerste orde. Teams die het beste uit zichzelf halen, hebben:

  • het eindresultaat scherp voor ogen
  • taken en talenten optimaal op elkaar afgestemd
  • plezier in samenwerking en passie voor het resultaat
  • getraind en blijven trainen voor een optimale uitvoering

Voor de wijze waarop NZCHT teams begeleidt …

Communiceren in teamverband

Communiceren richt zich op het overbruggen van interpretatieverschillen. Het gaat bij communicatie dus niet alleen om dat wat gezegd wordt, maar vooral ook om dat wat er bij gedacht wordt. NZCHT ondersteunt teams om onderliggende overtuigingen naar elkaar uit te spreken. Het effect is dat teamleden afleren om het verhaal voor de ander in te vullen. Ze leren bemoeizucht om te keren naar aandacht. Het effect is dat teamleden elkaar echt begrijpen. Dit begrip werkt verbindend, heft onderhuidse tegenstellingen op en vormt een sterke impuls voor optimaal samenwerken.

Effectief teamgedrag

Op diverse manieren kan het gedrag van mensen in teamverband bespreekbaar worden gemaakt. De teamrollen van Belbin en de Enneagrampunten geven zicht op positieve kernkwaliteiten die mensen in teamverband laten zien. Vaak worden deze kernkwaliteiten te sterk zichtbaar gemaakt, waardoor gedrag ontstaat wat aversie oproept bij de teamleden. Teamleden verliezen op die manier zicht op elkaars kernkwaliteiten. De workshop effectief teamgedrag is gericht op het hervinden en benoemen van elkaars oorspronkelijke kernkwaliteiten en het bevorderen van gedragspatronen die de samenwerking bevorderen.

Visie- en strategieontwikkeling

NZCHT ondersteunt organisaties en teams bij het ontwikkelen van hun visie op hun plaats binnen de maatschappij. In de visie van NZCHT levert iedere organisatie een specifieke, primaire bijdrage aan de maatschappij. Aan dat primaire proces ontleent ze haar bestaansrecht. Door het bekrachtigen of het aanbrengen van wijzigingen in deze primaire taak, ontstaat zicht op de betekenis die aan de maatschappij gegeven wordt. De organisatie en de teams weten daardoor waarvoor ze staan en gaan. Door de workshops visie- en strategieontwikkeling ontstaat een kraakhelder beeld van de interne en externe omgeving en een scherp inzicht in strategieën die gevolgd kunnen worden om effectief invloed uit te oefenen op de omgeving. NZCHT versterkt de strategie door haar vermogen om strategie en de operationalisering ervan moeiteloos met elkaar te verbinden. Strategie is pas strategie als deze operationeel wordt uitgevoerd!

Probleemanalyse en –oplossing

Soms is het lastig om effectief en/of efficiënt te handelen. Op die momenten is het belangrijk een scherpe analyse te maken van de huidige situatie. NZCHT hanteert diverse methoden die de kern van problemen zichtbaar maken. Door die aanpak richt een organisatie zich op het aanpakken van de kernoorzaak van een gerezen probleem. Symptoombestrijding geeft valse hoop. Het wegnemen van de oorzaak ruimte voor een gezonde ontwikkeling.

Creatief denken

Om de oorzaak van problemen op te lossen, is het vaak belangrijk oude overtuigingen en gedachten los te laten. Een heldere vraag, kan vaak op diverse manieren beantwoord worden. Juist die diversiteit geeft inzicht in keuzemogelijkheden. NZCHT ondersteunt organisaties, teams en personen bij het formuleren van kernvragen en het creatieve proces dat nodig is om oplossingen voor deze vragen te vinden.

Collectieve besluitvorming conform Ubuntu-principes

Een kernspecialisme van NZCHT bestaat uit het doorlopen van een gezamenlijk leerproces richting gedragen besluiten. Met NZCHT in zee gaan, betekent dat er geluisterd wordt naar alle verhalen die leven. Door ze uit te spreken en de wensen die erin liggen opgesloten naar voren te halen, weten mensen zich gehoord en gewaardeerd. Vanuit deze oprechte openheid ontstaat inzicht. Inzicht in mogelijkheden om specifieke situaties te verbeteren en inzicht in de wijze waarop die mogelijkheden geconcretiseerd kunnen worden. Op een breed aantal terreinen kan NZCHT deze concretisering ondersteunen en/of realiseren.

Systemisch werken

Situaties waarin mensen samenleven kunnen in de ruimte opgesteld worden. Door het neerzetten van opstellingen wordt zichtbaar en voelbaar hoe mensen in een specifieke situatie met elkaar omgaan. Door daarvoor oog en hart te ontwikkelen, worden nieuwe mogelijkheden gevonden voor een prettige en effectieve samenwerking.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl