nzcht

… zet neuzen in dezelfde richting

Een levensregel voor beginners

Wil Derkse (2003). Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. Tielt: Lannoo.

In het boek worden de grondpatronen van de Benedictijner leefregels helder en eenvoudig uitgelegd. Daarna worden deze grondpatronen vertaald naar Benedictijns leiderschap, waarin het basisprincipe luidt: “mensen stimuleren tot groei”. Het gaat erom te luisteren en vanuit dat luisteren respons te geven. En in het laatste hoofdstuk wordt het grondpatroon vertaald naar principes van tijd management: “een gevulde agenda, maar nooit druk”.Om je leven in dienst te stellen van dit aandachtig luisteren, is het in het kloosterleven belangrijk te beloven dat je dit ook daadwerkelijk doet. De drie belangrijkste Benedictijner geloften zijn:

  • stabilitas
  • conversatio morum
  • obedientia

Stabilitas. Loop niet weg voor het werk dat je op je genomen hebt. Blijf trouw en gecommitteerd aan de levensvisie, waarvoor je hebt gekozen.

Conversatio morum. Ga met jezelf in gesprek over de manier waarop je de dagelijkse dingen doet en gun jezelf de mogelijkheid om goede gewoontes stap voor stap vorm en inhoud te geven, zodat in je leven verbetering ontstaat.

Obedientia. Luister naar de positieve respons van je hart, die door adviezen, leiderschap en/of ervaringen op je levensweg komen. Durf deze respons van harte te volgen. Durf te gaan voor dat wat je hart je ingeeft.

Voor de leider – de abt – zijn bovenstaande geloften extra belangrijk. De leider wordt abbas of vader genoemd. Je mag van hem een commitment verwachten die van harte en onvoorwaardelijk is. Daarbij is de kern van goed leiderschap het aanraken van de bezieling  en het bieden van oriëntatie. Zwak leiderschap oriënteert zich op structuren ofwel op de verpakking. Een leider die luistert en respons geeft, bewerkstelligt groei, een goed team en blijdschap. Hij is een bron van vreugde.

Aangaande een zorgvuldige omgang met de tijd, worden drie kernaspecten beschreven, namelijk:

  • de kunst van het beginnen
  • de kunst van het ophouden
  • de kunst van de ontspannen waardigheid tussen beginnen en ophouden

    reageer

    ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl