nzcht

… geeft zicht op de verbanden

Individuele coaching

Negatieve gedachten kosten veel energie en versterken destructieve emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Ze overwoekeren gevoelens die een spontaan en actief leven stimuleren, zoals rust, kracht, liefde en geluk. Om tot inzicht te komen, is het belangrijk te onderzoeken door welke gebeurtenissen negatieve gedachten en gevoelens worden oproepen. Vanuit dat onderzoek kunnen omkeringen worden gemaakt naar het in kaart brengen van dat wat echt en van harte wordt gewenst.
Voor individuele coaching maakt NZCHT gebruik van een rijke diversiteit aan coachmethoden. De methode wordt altijd afgestemd op de vraag die de gecoachte meeneemt. Hieronder een paar favorieten.

GROW

Het hart van de GROW methode wordt gevormd door de woorden “bewustzijn” en “verantwoordelijkheid”. Het coachgesprek bestaat uit vier kernvragen:

  • Wat is jouw doel (Goal) van dit gesprek?
  • In welke context (Reality) speelt deze vraag?
  • Welke mogelijkheden (Opportunities) zie je om het geformuleerde doel dichterbij te brengen?
  • Welke keus (Will) ga je volgen? Wat ga je Wanneer oppakken?

Emotionele balans

NZCHT onderscheidt emoties en gevoel. Het basispallet van emoties wordt gevormd door vier basisemoties: angst, boosheid, verdriet, verdwaasd. Het basispallet van gevoel door de gevoelens: rust, liefde, kracht, geluk. Alle lichtere vormen van emotie en gevoel, zijn afgeleiden van het basispallet. Puzzel maar eens met de woorden: irritatie, onzekerheid, teleurstelling, apathie, enthousiasme, vertrouwen, betrokken, … Iedereen kan inzien dat emoties andere gedachten en acties oproepen dan gevoelens. De kracht van coachen op emotie en gevoel bestaat eruit dat emoties worden herkend, erkend en (er)uitgewerkt om vervolgens omgezet te worden naar gevoelens die een krachtig fundament vormen voor een hernieuwde persoonlijke effectiviteit.

Herkaderen

Herkaderen is een begrip uit het Neuro Linguïstisch Programmeren. Het komt erop neer dat de gecoachte eigen denkwijzen in andere perspectieven leert plaatsen. De gecoachte stapt als het ware uit de eigen kaders, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. NZCHT biedt de gecoachte door middel van creatieve denksessies – vaak in de vorm van het maken van een mind-map – de mogelijkheid de vraag vanuit diverse perspectieven te bekijken. NZCHT doet actief mee in het stimuleren en formuleren van nieuwe kaders en weet bovendien het raakvlak met passende literatuur op een rake manier weer te geven.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl