nzcht

… is weten wat gedaan moet worden

Individuele coachtrajecten

Een uitvloeisel van het werken met organisaties en teams zijn de individuele coachtrajecten. In deze trajecten richt de aandacht zich volledig op het individu. De individuele coachtrajecten gaan altijd uit van hoe de situatie nu is en het echt leren doorzien en accepteren van deze realiteit. Vanuit die acceptatie kunnen harte wensen geformuleerd worden en routes worden ontdekt om die reële wensen te realiseren. Een wens zonder actie blijft een droom. En wie volhardt, kan bergen verzetten. Onderstaand filmpje geeft een onmiskenbaar beeld van de geestkracht van mensen.YouTube Preview Image

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl