nzcht

… zet in beweging

Coaching voor professionals door professionals

In bedrijven is aandacht voor de ontwikkeling van talent een belangrijke succesfactor.  NZCHT draagt met haar leerprogramma “coaching voor professionals door professionals” bij aan deze ontwikkeling. Het hart van het programma bestaat uit het ontwikkelen van coachvaardigheden van medewerkers met veel beroepservaring en talent voor begeleiden.

Zij leren deze coachvaardigheden bewust in te zetten om minder ervaren collega’s te ondersteunen, teneinde in voor hen complexe situaties te leren excelleren. Het programma geeft een krachtige impuls aan cultuurwaarden die zijn gericht op het versterken van de wederzijdse ondersteuning en het verdiepen van de verbinding met de werkomgeving. Het programma is uitermate geschikt voor bedrijven die het leren van elkaar bewust een plaats willen geven. Het programma is onder andere uitgevoerd voor YACHT.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl