nzcht

… is weten wat gedaan moet worden

Leerprogramma’s op maat

NZCHT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van aantrekkelijke en intensieve leerprogramma’s. Voor middelbare of hogere beroepsscholen of voor bedrijven is NZCHT een toppartner, die de samenstelling van boeiende en effectieve leerprogramma’s coördineert, ontwikkelt en uitvoert. De onderwijskundige en didactische praktijkervaring, een scherp bedrijfskundig inzicht en een warm hart voor mensen staan borg voor mooie en goed opgebouwde programma’s die mens, team en organisatie prikkelen om goed na te denken over de situatie waarin ze verkeren. Door de begeleiding ontstaat inzicht en zicht op wegen die mensen willen en kunnen volgen.

De aandacht, betrokkenheid en het enthousiasme van NZCHT vormen een sterke impuls om dergelijke omkeringen daadwerkelijk te maken.

Hogeschool van Arnhem & Nijmegen:

van basisopleiding projectmanagement tot geaccrediteerde masteropleiding (in ontwikkeling)

Voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft NZCHT de ontwikkeling van de projectmanagementopleidingen gecoördineerd. Een doorlopende leerlijn van basiskennis over projecten tot en met de geaccrediteerde post HBO opleiding “Leiderschap in Projecten”. Momenteel wordt met een team gewerkt aan de NVAO accreditatie voor de master opleiding “Meesterlijk leiderschap in Projecten”.

Landstede Zwolle.

Geïntegreerde onderwijsprojecten voor ontwikkeling vak, mens en samenwerking

Voor het regionaal opleidingscentrum de Landstede  heeft NZCHT bijgedragen aan het maken van projecten, waarin leerlingen in een projectgroep een diversiteit aan vakken geïntegreerd toepassen om een concreet resultaat voor een externe klant te maken. De driedaagse teamtraining leidt tot een volledig uitgewerkt projectboek, die door het multi-disciplinaire onderwijsteam stapsgewijs wordt samengesteld en direct in het onderwijs toepasbaar is.

YACHT

Ontwikkeling coachmethode: seniore professionals coachen juniore professionals

Voor Randstad AutomatiseringsDiensten (opgegaan in YACHT) heeft NZCHT een prikkelend en effectief coachprogramma ontwikkeld voor senior-consultants, die junior-consultants ondersteunen en coachen in het vak.  Door middel van een tiendaagse training leerden de senior-consultants het programma gebruiken en toepassen.

NAVOBI

Managementtraining bedrijfskundig denken, persoonlijke effectiviteit en procesmatig samenwerken

Voor NAVOBI heeft NZCHT een managementtraining ontwikkeld en uitgevoerd, waarin “integraal bedrijfskundig waarnemen en analyseren”, “persoonlijke effectiviteit” en “samenwerken over afdelingsgrenzen heen” de drie hoekstenen waren.

Hogeschool Windesheim

Training adviesvaardigheden voor de financiële staf

Voor de hogeschool Windesheim, financiële afdeling, heeft NZCHT een training adviesvaardigheden ontwikkeld en uitgevoerd. De kernonderwerpen in deze training: de rol van adviseur; adviesvaardigheden; partnerschap ontwikkelen; oordeelsvrij vragen stellen; presenteren van adviezen.

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl