nzcht

… motiveert

Deel uit de training over leiderschap …

In dit bericht tref je twee thema’s aan die besproken/geoefend worden tijdens de training “LEIDERSCHAP”. Deze training vormt een onderdeel van de post HBO opleiding project- en verandermanagement van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (zie: Opleiding project- en verandermanagement).

De training wordt gedragen door drie pijlers:

 • de leider
 • de context
 • de volgers.

In dit bericht kun je lezen over een contextueel thema (cirkels van oorzaak en gevolg) en een thema over het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap (hou op te oordelen). Deze laatste wordt ingeleid met een stukje over de volger: hoe ver ga jij met het volgen van de leider?

LEIDERSCHAP: CIRKELS VAN OORZAAK EN GEVOLG (de context)

In theorieën over leiderschap die zich richten op “verandering te weeg brengen” ofwel “transformeren” vormt het helder kijken naar “de harde realiteit” altijd weer een belangrijk onderdeel. Het is een fundament onder “het leidende verhaal, de visie”. Als je niet onder ogen ziet wat er in de werkelijkheid – midden in het hier & nu – om je heen gebeurt, blijf je vastzitten in oude gedachte- en gevoelspatronen en zie en denk je een wereld die je altijd hebt gezien.

In de TED lezing van Elisabeth Stefanski gaat ze in op de manier waarop zij werkt aan nieuwe modellen voor het transformeren van complexe sociale systemen. Zij heeft daarin een zelfmachtigend verhaal, ook zo’n kenmerk van mensen die leiding nemen.

YouTube Preview Image

 • Wat is voor jullie de kern van haar betoog?
 • Welke oude systemen en denkpatronen stelt ze aan de orde?
 • Wat zet ze daar aan eigen patronen tegenover?

In het volgende stuk is het verhaal van een banketbakkerij opgenomen. Zichtbare zaken zijn feitelijk samengevat. Aan jullie de vraag om mogelijke verbanden zichtbaar te maken in de vorm van  “cirkels van oorzaak en gevolg”. Deze cirkels weerspiegelen het hart van het systeemdenken, zoals beschreven in het boek van Peter Senge, De vijfde discipline. Systeemdenken gaat uit van zorgvuldig waarnemen, het expliciteren van deze waarnemingen en het met elkaar in verband  brengen van deze waarnemingen. Daardoor ontstaat inzicht in “de harde realiteit” en “patronen die deze realiteit in stand houden”. Door deze inzichten wordt een glimp – wie zegt dat we alles hebben gezien? – zichtbaar van dat wat gedaan kan worden om de situatie te veranderen.

 

20120511 – Leiderschap TW2 – Cirkels van oorzaak en gevolg – 1e diaserie

 

Ook tijdens jullie voorbereiding hebben jullie feiten uit de dagelijkse werkpraktijk opgeschreven. Welke verbanden liggen in die feiten opgesloten? Welke hefbomen naar nieuwe toekomstmogelijkheden zijn voelbaar/zichtbaar?

 

LEIDERSCHAP: HOU OP MET OORDELEN, NEEM JE EIGEN LEVEN TER HAND! (de leider)

Hoe volgzaam mensen wel zijn. Gemiddeld 60% van de proefpersonen worden gruwelijke folteraars omdat iemand anders de verantwoordelijkheid opneemt voor hun daden…

YouTube Preview Image

Om je leiderschap vorm en inhoud te geven, is zelfstandig en eigenmachtig handelen belangrijk. Als je “de ander de 330V stroomstoot” geeft, volg je klakkeloos het gezag die jou de regel oplegt. Is er iets mis met volgen? Nee, niets, maar er kan wel iets mis zijn met de intentie van de leider die het gezag uitoefent. Hij of zij oordeelt en straft de ander en neemt daarmee het recht in eigen hand om opdrachten te geven die dodelijk zijn. En de volger? 40% stapte er op eigen gezag uit. 60% volgt het gezag van de formele leider en oordeelde gelijk door het vonnis uit te voeren: fout = straf!

In de literatuur treffen jullie een bijlage aan over The Work van Byron Katie. Het is een manier van werken, waarmee jij jezelf in staat stelt oordelen te onderzoeken.

Het volgend filmpje geeft inzicht in de methode.

YouTube Preview Image

Je ziet hoe de coachee door “de vier vragen en de omkeringen” inzicht krijgt in haar eigen denken over haat, vooroordeel, discriminatie, niet erkend zijn, etc. Door dit onderzoek (The Work) gaat ze steeds meer haar eigen leven ter hand nemen. Ze komt losser van de anderen te staan en gaat zich tegelijkertijd meer verbonden voelen. Zo wordt ze voor zichzelf en haar omgeving leidend in plaats van “een zichzelf zielig gedacht slachtoffer van andermans vermeende valse intenties”.

Dat is de kern van The Work van Byron Katie..

We nemen kort het voorbeeld uit de literatuurbijlage door , zodat je ervaart hoe je elkaar/jezelf  kunt coachen/leiden voorbij je oordelen

 • Vul een werkblad in … DURF TE OORDELEN! Werkblad Byron Katie
 • Vorm groepjes van twee en één van drie en coach elkaar volgens The Work van Byron Katie
 • 1e Coachee leest het werkblad helemaal voor
 • 1e coachee leest de eerste regel door
  • De coach stelt de vier vragen (NIET INVULLEN VOOR DE ANDER à NIVEA) + subvragen
  • De coachee geeft per vraag de antwoorden en bouwt daarmee een eigen denken op rondom waarheid, eigen gedrag, redenen om anders te denken en zijnswijze zonder de geuite gedachte
  • Coach en coachee zoeken naar mogelijke omkeringen en de coachee vraagt zich even af: minder waar, meer waar of even waar dan de oorspronkelijke gedachte.
  • Let op bij regel zes is de omkering: Ik ben bereid om …..
 • 1e coachee leest de tweede regel door …
 • Nadat  alle regels gelezen en bevraagd zijn  even napraten en van rol verwisselen
 • 2e Coachee leest het werkblad helemaal voor
 • …etc.
 • Plenaire terugkoppeling, waarin we een paar oordelen bespreken en omkeringen formuleren, indien deze lastig te vinden waren

Ter afsluiting: Wat zou je doen als je al je oordelen kwijt zou zijn en zou leven als vrij mens? Of hebben jullie een eigen verzoeknummer?

YouTube Preview Image

Imagine all people.

YouTube Preview Image

Toen iemand aan Byron Katie de vraag stelde … “Wat blijft er over om voor te leven als ik al m’n oordelen heb onderzocht en mezelf heb vrijgemaakt van al mijn ver- en beoordelende gedachten? Wat blijft er dan nog over om voor te leven?” Waarop Byron Katie met een fijne glimlach antwoordde: “Hmm, dan ken jij de kracht van de liefde nog niet!”

 

reageer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl