nzcht

… overbrugt tegenstellingen

Samenwerking

De Netwerkonderneming (www.netwerkonderneming.nl)

De netwerkonderneming bestaat uit kleine, multi-disciplinaire verenigingen van ondernemers zonder personeel. Deze ondernemende mensen komen binnen de DNO verenigingen geregeld samen om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en plezier met elkaar te maken. Daardoor leren ze elkaar beter kennen en vertrouwen, hetgeen de basis vormt voor effectieve vormen van samenwerking voor een grote diversiteit aan klanten. Roel is medeoprichter van De netwerkonderneming en voorzitter van de stichting, die ten doel heeft de verenigingen te faciliteren.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (www.han.nl/doorleren)

Voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verzorgt NZCHT de inhoudelijke coördinatie, ontwikkeling en uitvoering van de projectmanagementtrainingen. Het programma kent een doorlopende leerlijn, waarin Prince2 trainingen, IPMA trainingen (www.ipma-nl.nl) en de pre master opleiding “Leiderschap in Projecten” de kern vormen. Een masteropleiding is in ontwikkeling. Alle opleidingen worden afgesloten met internationaal officieel erkende certificaten.

Gabor Vis van Heemst (Intrprimus), Bert Hedeman (Insights-international)

Met Bert Hedeman (Insights international) en Gabor Vis van Heemst (Intrprimus) heeft NZCHT het boek “Projectmanagement. Gebaseerd op de NCB3” geschreven. In het boek zijn alle inhouden voor het behalen van de examens voor IPMA, niveaus D en C opgenomen. Het boek besteedt aandacht aan de vakmanschap, het persoonlijk bewustzijn en de omgevingsgevoeligheid van de projectmanager. Een brede opzet, die recht doet aan de complexiteit van het beroep van projectmanager.

Teun van Aken (zelfstandig organisatieadviseur), Bert Hedeman (Insights International) , Hugo Nieuwpoort (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Met Bert, Hugo en Teun werkt inzicht aan een boek over projectmanagement voor het HBO. Projectmanagement richt zich op het maken van projectresultaten, die voor bestaande organisaties van waarde zijn. Jongen mensen die aan het HBO studeren, voeren tijdens hun stage en afstuderen kleine projecten uit.

Teun van Aken

Met Teun schrijft NZCHT ook artikelen over het effectief uitvoeren van het vak projectmanagement, daarbij gesteund door de kerngedachte uit het wetenschappelijk onderzoek van Teun dat de effectiviteit van de projectmanager gezocht moet worden in de stijl van werken. Dit gedachtegoed is ook in de projectmanagementtrainingen opgenomen.

IPMA werkgroep Professie en Hoger Onderwijs

NZCHT maakt deel uit van de werkgroep Professie en Hoger Onderwijs van het IPMA. De werkgroep stelt zich ten doel om het vak projectmanagement een professionele plaats te geven binnen het hoger onderwijs. Steeds vaker worden binnen die vorm van onderwijs complexe projecten, zowel intern als voor externe bedrijven, uitgevoerd. Het ontwikkelen van kennis over het vak en het competent leren uitvoeren va het vak, is een resultaatgebied waar NZCHT mee verbonden voelt.

Louise Vinke (LSVNK)

Met LSVNK worden teamontwikkelingstrainingen georganiseerd. De trainingen richten zich op het verdiepen en versterken van de persoonlijke effectiviteit van mensen en teams. Er is aandacht voor de individuele mens, de wijze waarop ze samenwerken en de resultaten die ze samen maken. Daarnaast werkt NZCHT met LSVNK aan een boek over de wijze waarop mensen complexe vraagstukken effectief en diepgaand kunnen oplossen.

Emmy Sluijs

Emmy was de eerste 12 en een half jaar verbonden aan NZCHT, toen nog Click-Advies. Nu valt NZCHT nog steeds op haar terug voor de uitvoering van coachtrajecten, die gericht zijn op het leren omgaan met traumatische levensgebeurtenissen.

Karen Aelbers (Enacta) en Catharina Köhler (Catharina Köhler, coaching & Advies)

Met Karen en Catharina heeft NZCHT meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de training “resultaatgerichte afspraken maken” voor alle afdelingen van de gemeente Zwolle. Een project dat zich richtte op het versterken en verdiepen van de persoonlijke kracht van medewerker door bewust keuzen te maken ten aanzien de realisatie van betekenisvolle resultaten.

Peter Vader producties

Peter Vader verzorgt prachtige intermezzo’s voor het ontdekken van de eigen, pure, persoonlijke authenticiteit. De lach is niet de lach over clownesk gedrag, maar juist over de echtheid en schoonheid van mensen. Peter kan als geen ander deze echtheid uitvergroten en verdiepen, waardoor een opbouwende spiegel wordt gezet op de deelnemende mensen.

VHP

De boeken waaraan NZCHT meewerkt, worden uitgegeven door Van Haren Publishing.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl