nzcht

… zet in beweging

Projectwerk

In de begeleiding van projectwerk ondersteunt NZCHT projectmanagers, teams en organisaties bij het opzetten, inrichten en begeleiden van projecten. De opzet wordt gebaseerd een scherpe of aangescherpte analyse van de realiteit. De inrichting komt tot stand door meerdere betrokken disciplines in een gezamenlijk proces mee te nemen naar een breed gedragen en goed afgebakende inhoud. Een effectieve uitvoering wordt geborgd door het gericht coachen van de interne projectleider, het projectteam en het begeleiden van overdracht aan de gebruikersorganisatie.  NZCHT heeft resultaatgerichte projecten uitgevoerd en begeleid voor onder andere:

 • Het Regiocollege: opzetten onderwijsbureau
 • Hogeschool Leiden: opzetten onderwijsbureau
 • ROC de Landstede: realisatie projectwerkboeken
 • NAVOBI: training en opzet bedrijfsbureaus
 • YACHT: coachconcept en training van de coaches
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: leergang projectmanagement, van basis tot master

Individuele coachtrajecten

Een uitvloeisel van het werken met organisaties en teams zijn de individuele coachtrajecten. In deze trajecten richt de aandacht zich volledig op het individu. De individuele coachtrajecten gaan altijd uit van hoe de situatie nu is en het echt leren doorzien en accepteren van deze realiteit. Vanuit die acceptatie kunnen harte wensen geformuleerd worden en routes worden ontdekt om die reële wensen te realiseren. Een wens zonder actie blijft een droom. En wie volhardt, kan bergen verzetten. Onderstaand filmpje geeft een onmiskenbaar beeld van de geestkracht van mensen.YouTube Preview Image

Teamontwikkeling

NZCHT begeleidt managementteams, afdelingsteams, procesteams (afdeling overstijgend) en/of projectteams bij het ontwikkelen van teamwerk. Hierin is gericht aandacht voor de twee belangrijkste pijlers van teamwerk: relatie en resultaat. Bij de ontwikkeling van teamwerk gaat het om het inhoudelijk vorm en inhoud geven aan concrete resultaten en het verdiepen en versterken van het samenwerkingsvermogen. Teamontwikkelingsopdrachten zijn onder andere uitgevoerd voor:

 • NAVOBI (managementteam, productieteams, laboratorium);
 • Hogeschool Windesheim (financiële afdeling, marketing & communicatie, facilitair bedrijf, lerarenopleiding)
 • Noordelijke hogeschool Leeuwarden (sociaal pedagogische afdeling)
 • Hogeschool Leiden (onderwijsondersteunende afdelingen, afdeling logopedie, afdeling economie & recht)
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Expertisecentrum Economie en Management)
 • Bronkhorst transport (managementteam, chauffeurs)
 • Essent (afdeling SAP HR)
 • Gemeente Zwolle (samen met Catharina Köhler en Karen Aelbers (aannemer), alle afdelingen)
 • Bouw & Civiel personeelsdiensten .

In de teamontwikkelingsprogramma’s worden regelmatig andere “trainers en entertainers” ingezet, waardoor de teamontwikkeling vanuit verrassende dimensies wordt versterkt en verdiept. Volg de link samenwerking om te lezen over een aantal organisaties waarmee NZCHT samenwerkt.

Procesgericht trainingswerk

In de 12 jaren dat NZCHT bestaat, heeft het opzetten en uitvoeren van maatwerktrainingen een belangrijke plaats in genomen. Nog steeds wordt in veel organisaties gedacht dat problemen door opgelegde reorganisaties kunnen worden opgelost. De “denkers in de staf” maken een door “bestuurders in de lijn” geaccepteerd plan, dat door de “doeners op de vloer” moet worden uitgevoerd.  NZCHT verbindt de werelden van beslisssers/denkers/doeners moeiteloos en enthousiasmerend, zowel inhoudelijk als relationeel. Daardoor ontstaat een fijngevoelige afstemming en een gelijkgerichte energie. Twee krachtige bouwstenen voor het daadwerkelijk oppakken van acties en projecten waar de omgeving c.q. de klant blij van wordt. Procesgericht trainingswerk is onder andere uitgevoerd voor:

 • Ansaldo Thomassen (samenwerking afdelingen Projectmanagement, Engineering en Operations)
 • NAVOBI (samenwerking tussen afdelingen Onderzoek, Laboratorium, Kalverhouderij en Productie)
 • Bronkhorst transport (samenwerking tussen afdelingen Planning, Onderhoud en Vervoer)
 • Hogeschool Leiden (samenwerking tussen centrale diensten en decentrale onderwijs ondersteunende diensten)
 • Regiocollege (samenwerking tussen centraal inschrijfbureau en decentrale onderwijs ondersteunende diensten)

Coaching voor professionals door professionals

In bedrijven is aandacht voor de ontwikkeling van talent een belangrijke succesfactor.  NZCHT draagt met haar leerprogramma “coaching voor professionals door professionals” bij aan deze ontwikkeling. Het hart van het programma bestaat uit het ontwikkelen van coachvaardigheden van medewerkers met veel beroepservaring en talent voor begeleiden.

Zij leren deze coachvaardigheden bewust in te zetten om minder ervaren collega’s te ondersteunen, teneinde in voor hen complexe situaties te leren excelleren. Het programma geeft een krachtige impuls aan cultuurwaarden die zijn gericht op het versterken van de wederzijdse ondersteuning en het verdiepen van de verbinding met de werkomgeving. Het programma is uitermate geschikt voor bedrijven die het leren van elkaar bewust een plaats willen geven. Het programma is onder andere uitgevoerd voor YACHT.

Leerprogramma’s op maat

NZCHT is gespecialiseerd in het ontwikkelen van aantrekkelijke en intensieve leerprogramma’s. Voor middelbare of hogere beroepsscholen of voor bedrijven is NZCHT een toppartner, die de samenstelling van boeiende en effectieve leerprogramma’s coördineert, ontwikkelt en uitvoert. De onderwijskundige en didactische praktijkervaring, een scherp bedrijfskundig inzicht en een warm hart voor mensen staan borg voor mooie en goed opgebouwde programma’s die mens, team en organisatie prikkelen om goed na te denken over de situatie waarin ze verkeren. Door de begeleiding ontstaat inzicht en zicht op wegen die mensen willen en kunnen volgen. lees meer

Projecten / Trainingen

De opdrachten die NZCHT uitvoert voor haar klanten zijn meestal projecten (inclusief voorafgaand analysewerk) en/of trainingen. Bij projecten wordt in opdracht van een organisatie een tijdelijke organisatie ingericht om een gespecificeerd resultaat te realiseren. Of deze projecten nu lang of kort duren, ze worden door NZCHT altijd met veel aandacht opgepakt en met veel gevoel voor de situatie uitgevoerd. Meestal hebben de projecten te maken met het realiseren van een gewenste omkering, zodat de situatie stap voor stap als positiever wordt ervaren. Opstellingen van mensen veranderen en werkprocessen worden effectiever uitgevoerd. Het projectmatig realiseren van concrete, betekenisvolle resultaten wordt ondersteund en verdiept door kernachtig trainingswerk en coachwerk. Dit werk verdiept het inzicht in de situatie en de wens om mee te gaan in de verandering. Hieronder treft u een beeld van projecten en trainingen, die door NZCHT zijn uitgevoerd.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl