nzcht

… maakt los wat vast zit

Vier vragen die je leven veranderen. Loving what is.

Byron Katie (2002). Vier vragen die je leven veranderen. Loving what is. Utrecht: Het Spectrum.

Bij Byron Katie heb ik een uitgebreide training gevolgd. Vooafgaand aan die training, volgde ik bij haar een dagtraining in Zwolle. Ik mocht naar voren komen om The Work te doen. ‘s Middags draaide ze zich naar mij om en zei: “Roel there are three kinds of businesses: My business, Your business. Gods’ business. Keep it by your own business” lees meer

De vijfde discipline

Peter Senge (1992). De vijfde discipline. De kunst en praktijk van de lerende organisatie. Schiedam: Scritum Management.

In de vijfde discipline van Peter Senge staat het zinnetje: “basiswaarden van lerende organisaties zijn openheid, eerlijkheid en liefdevolheid.” Zelf voeg ik daar altijd een zinnetje aan toe, namelijk: ” …. want de eerste twee kunnen niet zonder de laatste.”

Om in organisaties te komen tot het geven van vorm en inhoud van bovengenoemde kernwaarden, wordt aandacht gegeven aan instrumenten die zich richten op de ontwikkeling van:

  • een persoonlijke visie
  • een gemeenschappelijke visie
  • het leren in teamverband
  • het leren verhelderen van mentale modellen
  • het leren denken in cirkels van oorzaak en gevolg, systeemdenken

Deze vijf gebieden vormen in hun onderlinge afhankelijkheid de kern van organisaties die het lerend samenwerken willen verdiepen.

lees meer

Inspiratiebronnen

De werkwijze van NZCHT is geïnspireerd door veel mensen. Hieronder een geselecteerd overzicht van mensen en bronnen, waardoor NZCHT is geïnspireerd.  De manier waarop deze bronnen hun invloed uitoefenen op persoonsontwikkeling, teamontwikkeling en organisatie-ontwikkeling wordt in het kort beschreven.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl