nzcht

… geeft zicht op de verbanden

Deel uit de training over leiderschap …

In dit bericht tref je twee thema’s aan die besproken/geoefend worden tijdens de training “LEIDERSCHAP”. Deze training vormt een onderdeel van de post HBO opleiding project- en verandermanagement van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (zie: Opleiding project- en verandermanagement).

De training wordt gedragen door drie pijlers:

  • de leider
  • de context
  • de volgers.

In dit bericht kun je lezen over een contextueel thema (cirkels van oorzaak en gevolg) en een thema over het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap (hou op te oordelen). Deze laatste wordt ingeleid met een stukje over de volger: hoe ver ga jij met het volgen van de leider?

lees meer

Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3.

Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst, Roel Riepma (2008),  Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3. Zaltbommel: VHP.

In dit boek worden alle 46 competentie-elementen, zoals verwoord in de Nederlandse Competentie Basislijn van de International Project Management Association (IPMA), zodanig uitgewerkt dat lezers en deelnemers aan trainingen het examen voor de niveaus IPMA D en IPMA C kunnen halen. Een voorbeeldhoofdstuk vind je onder de link Efficiency

Mijn persoonlijke motivatie om bijdragen te leveren aan een boek over projectmanagement, ligt in het karakter van dit vak. Projectmanagers zijn gericht op het realiseren van concrete resultaten, die waarde en betekenis toevoegen aan staande organisaties en via deze organisaties aan de maatschappij. Het versterken van hun vermogen om bewust te realiseren staat voor mij gelijk aan de integrale ontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij.

De inhoud van het boek gaat over de vakinhoud van projectmanagement (vaktechnische competenties), de persoon van de projectmanager (gedrags- en vaardigheidscompetenties) en de omgeving van het project (contextuele competenties). lees meer

Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA niveau D

Roel Riepma (redactie), Bert Hedeman en Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA D, Van Haren Publishing, 2010. ISBN 978-90-8753-497-4

In dit boek wordt de inhoud die nodig is voor het behalen van het examen IPMA D behandeld. IPMA staat voor International project management association. In Nederland zijn ruim 2.200 projectleiders bij deze beroepsvereniging aangesloten. Één van de activiteiten van IPMA is het certificeren van projectmanagers. IPMA D is certificering voor de beheersing van de basistheorie van de 46 IPMA competentie-elementen.

Het boek is zodanig opgebouwd dat het – samen met de website in wording www.projectmanagementvoorhetHBO.nl – een goede leidraad vormt bij het gestructureerd aanpakken van stage- en afstudeeropdrachten. De inhoud is verdeeld over vijf delen, die ieder voor zich worden ingeleid met een casus. De delen zijn:

  1. projectvoorgeschiedenis
  2. projectvoorbereiding
  3. projectdefinitie
  4. projectuitvoering
  5. projectgebruik

lees meer

Cultuur van Openheid

Roel Riepma, Bert Hedeman, Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D, 2010, Van Haren Publishing, Zaltbommel.

Cultuur van Openheid is het laatste hoofdstuk van het boek “Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D.” Voor belangstellenden een mooi voorproefje! In het boek lees meer

Cross-cultureel samenwerken in Complexe projecten

Dit interview met Professor van Marrewijk is één van de artikelen die in november uitkomt in het themanummer “Leiderschap in Projecten”  van vaktijdschrift Projectie. Het gaat over de betekenis van bedrijfsantropologie voor het succesvol realiseren van betekenisvolle projectresultaten. Een voorproefje voor geïnteresseerden! Veel plezier met het lezen van Crosscultureel samenwerken in Complexe projecten.

Verantwoordelijkheid: geven of nemen?

Bij de realisatie van bedrijfs- en/of projectresultaten zijn diverse mensen betrokken. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid komen resultaten van de grond. Als mensen verantwoordelijkheid nemen, wijzen ze niet naar de ander. Ze pakken hun eigen verantwoordelijkheid op en stellen die verantwoordelijkheid centraal in hun samenwerking met anderen.  In dit artikel van Teun van Aken en Roel Riepma wordt een beeld gecreëerd hoe het nemen van verantwoordelijkheid voor resultaten van projecten eruit kan zien. Volg de link Meester in projectleiderschap om dit artikel te lezen.

Eigen werk

Om projecten voor klanten op een hoogwaardig niveau uit te voeren, is een continue verdieping van de eigen professionaliteit belangrijk. NZCHT volgt hierin een autodidactische en maatwerkgerichte aanpak. NZCHT baseert het maatwerk op een rijk scala aan literatuurbronnen en gevolgde trainingen.

De laatste jaren wordt de grondslag van aanpakken vastgelegd in eigen artikelen en boeken. Hieronder een overzicht van dit werk.

Organiseren van conversatieruimte

Het in teamverband of collectief oplossen van problemen vraagt om een specifieke manier van kijken naar concrete situaties. In plaats van te zeggen “ik los dit wel even op” wordt gezegd “laten we – de betrokkenen – dit probleem samen analyseren en oplossen”. Het artikel  “Duurzaam projectleiderschap” gaat over het organiseren van bijeenkomsten die gericht zijn op het collectief analyseren en bespreken van complexe vragen. Één van de specialiteiten van NZCHT …

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl