nzcht

… verbindt

Over Roel Riepma

Ik begeleid mensen en teams bij het verwerven van inzicht in de uitdagende complexiteit van organisaties en hun eigen rol in die complexiteit. Via open leergesprekken ontstaat zicht op perspectieven waarvoor mensen van harte willen gaan. Ik ben daarin een enthousiasmerende en goed belezen gesprekspartner, die bovendien graag meebouwt aan de realisatie.

De basis voor mijn keuze voor dit werk ligt in de lerarenopleiding die ik heb gevolgd. De drie sporen “bedrijfskunde”, “leerpsychologie” en “didactiek”, heb ik bijgehouden via zelfstudie en het volgen van trainingen. Resultaatgerichte adviezen, effectieve coachtrajecten en verbindende teamtrainingen zijn een logisch vervolg.

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl