nzcht

… is het principe achter 1 + 1 = 3 ontdekken.

Individuele coaching

Negatieve gedachten kosten veel energie en versterken destructieve emoties, zoals angst, boosheid en verdriet. Ze overwoekeren gevoelens die een spontaan en actief leven stimuleren, zoals rust, kracht, liefde en geluk. Om tot inzicht te komen, is het belangrijk te onderzoeken door welke gebeurtenissen negatieve gedachten en gevoelens worden oproepen. Vanuit dat onderzoek kunnen omkeringen worden gemaakt naar het in kaart brengen van dat wat echt en van harte wordt gewenst. lees meer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl