nzcht

… verbindt

Coachmethode Byron Katie, Loving what is

De coaching van Byron Katie gaat over “liefhebben wat is”. Hoe vaak bouw jij verhalen op in je hoofd over zaken waar je eigenlijk niets aan kunt veranderen? Over zaken die in een ver verleden zijn gebeurd? Dergelijk denken is in het hier & nu weinig effectief, kost veel energie (25% van de lichaamsenergie gaat op aan dergelijk piekerwerk) en zal nooit leiden tot gevoelens van rust, liefde, kracht en geluk. Gevoelens die juist energie geven en mensenlevens in een positieve stroomversnelling brengen. lees meer

Trainingsdagdeel NZCHT – Leren met/van collega’s

NZCHT verzorgt haar trainingen vanuit een digitale omgeving. Om een indruk te krijgen van de opbouw en aanpak van de trainingen, treft u in dit bericht de uitwerking van één dagdeel aan. lees meer

Diensten van NZCHT

De diensten van NZCHT richten zich op …

  • persoonsontwikkeling
  • teamontwikkeling
  • organisatieontwikkeling

Hieronder een diversiteit aan voorbeelden van aanpak, inhoud en resultaat.

Projectmanagement onderwijsmiddag HBO

18 Oktober a.s. organiseert de IPMA werkgroep IPMA en het Hoger Onderwijs een Onderwijsmiddag Projectmanagement voor het HBO. Mijn bijdrage richt zich op mijn historie in het onderwijs en de onlosmakelijke invloed die de breedte van het vak projectmanagement (aandacht voor vak, mens en omgeving) heeft gehad op mijn denken en handelen. Er worden boeiende lezingen gegeven over de inbedding van het vak in curricula en het gebruik van het vak bij de begeleiding van onderwijsprojecten, stage-opdrachten en afstudeeropdrachten.  Zie voor meer praktische  informatie: IPMA Onderwijsdag 18 oktober 2010

Programma teamdag en terugblik

Ben je geïnteresseerd in de organisatie van een teamdag, door derden uitgevoerd en door NZCHT gecoördineerd? En geïnteresseerd in mogelijke inhouden van een teamdag, zoals NZCHT die verzorgt en vastlegt?  Lees dan Programma 17-09-2010 – Teamdag productie – Internetversie.

Teamcoaching met behulp van het Enneagram

NZCHT gebruikt het Enneagram ook voor het maken van een gedegen plan van aanpak voor het bereiken van wensen. Lastige vragen die in teams naar voren komen, worden door het stellen van negen open vragen stap voor stap en op een bijzonder positieve manier ontrafeld.  Samen vormen de negen antwoorden een goed doordacht en vooral ook reëel plan richting wensen die worden gekoesterd.

De methode kan goed gebruikt worden in teamverband. Door de opbouw wordt resultaatgerichtheid en relatiegerichtheid geïntegreerd. Er ontstaat op ieder punt een positieve dialoog over aspecten die belangrijk zijn voor de herkenning en oplossing van lastige vraagstukken. lees meer

Individuele coaching met behulp van het enneagram

NZCHT gebruikt het Enneagram – figuur met negen punten – niet om jou te typeren en in een hokje je te zetten. Wel leer je alle punten van het Enneagram goed kennen. Je zult ontdekken dat het geheim ligt verankerd op de cirkel, die alle punten verbindt. Je zult ook ontdekken dat ieder punt een essentiële positieve energie in zich draagt. Door deze energie te voelen, ga je de positieve kant ervan zien. Je gaat door dat inzicht een andere kleur geven aan het leven.

Soms kom je op de cirkel een energiepunt tegen, waarvan je zegt: “daar heb ik wel erg veel van …” Uiteraard staan we wat langer stil bij deze punten, hun ontstaansbron en de effecten van de actieve toepassing van dat punt op jouw leven. Je leert vanuit dit punt jezelf beter kennen en tegelijkertijd sporen te ontdekken voor een positieve persoonlijke ontwikkeling. Steeds gaat het erom dast je inziet: ik ben oké en de ander ook! Ietwat lang, maar toch ook prachtig weergegeven in het filmpje: validation!

YouTube Preview Image

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD)

Het beste medicijn wat er is, bestaat uit Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Coachgesprekken bij NZCHT beginnen altijd met het heel zorgvuldig en letterlijk luisteren naar het verhaal dat de gecoachte meebrengt. De woorden die gesproken worden, worden letterlijk gehoord en vormen de basis voor belangstellende open vragen. Ik hoorde je zeggen: … … Wat bedoel je precies met … …? Tijdens de coachgesprekken worden de verhalen genoteerd. Daardoor ziet de gecoachte dat eigen antwoorden op gestelde vragen vanzelf leiden naar het punt waar het écht om gaat. NZCHT laat de gecoachte dus zelf het eigen verhaal verdiepen, waardoor inzicht ontstaat.

Teamontwikkeling

In teams richten mensen zich op concrete resultaten. De manier waarop teams deze resultaatgerichte samenwerking vorm en inhoud geven en daarvoor de perfectie trainen, is een succesfactor van de eerste orde. Teams die het beste uit zichzelf halen, hebben:

  • het eindresultaat scherp voor ogen
  • taken en talenten optimaal op elkaar afgestemd
  • plezier in samenwerking en passie voor het resultaat
  • getraind en blijven trainen voor een optimale uitvoering

Voor de wijze waarop NZCHT teams begeleidt … lees meer

Advieswerk

Aan veel projecten en trainingen gaat een zorgvuldige analyse vooraf. De kern van het analysewerk van NZCHT bestaat uit het simpelweg noteren van feitelijkheden, die door iedereen gezien en gehoord kunnen worden. NZCHT brengt de feiten via cirkels van oorzaak en gevolg met elkaar in verband, waardoor een scherp inzicht ontstaat in de huidige situatie. Dit inzicht wordt bespreekbaar gemaakt met belanghebbenden, waardoor het inzicht aan breedte en diepte wint.

lees meer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl