nzcht

… zet in beweging

Over inzicht

NZCHT staat/gaat voor de integrale ontwikkeling van:

 • persoonlijke effectiviteit | durf te doen
 • resultaat- en relatiegericht teamwerk | samen creëren op basis van collectieve intelligentie
 • organisaties die klantgericht willen werken, leren en innoveren | liefde voor eerlijke waarde en echte betekenis

Op deze site vindt u alles over diensten, projecten, samenwerkingspartners, inspiratiebronnen en eigen werk van NZCHT.

Voor een impressie kunt u natuurlijk ook in willekeurige volgorde de berichten doorlopen, door vanaf hier te scrollen!

lees meer

The Studio School weerspiegelt het hart van Projectonderwijs

Onderstaande TED lezing weerspiegelt voor mij de toekomst van het (Nederlandse) beroepsonderwijs. De Studio School voldoet aan alle aspecten waar jonge mensen blij van worden:

 1. Actief bezig zijn
 2. Het werken aan echte opdrachten, echt werk
 3. Het werken in teamverband
YouTube Preview Image

Waar leer je nu als beste een beroep. Binnen de muren van het huidige beroepsonderwijs? Uit het reproduceren van de theorie en inzichten, die versnipperd per vak worden aangeboden? Of juist in sterke verbinding met die plekken waar het beroep daadwerkelijk wordt uitgevoerd? lees meer

Coachmethode Byron Katie, Loving what is

De coaching van Byron Katie gaat over “liefhebben wat is”. Hoe vaak bouw jij verhalen op in je hoofd over zaken waar je eigenlijk niets aan kunt veranderen? Over zaken die in een ver verleden zijn gebeurd? Dergelijk denken is in het hier & nu weinig effectief, kost veel energie (25% van de lichaamsenergie gaat op aan dergelijk piekerwerk) en zal nooit leiden tot gevoelens van rust, liefde, kracht en geluk. Gevoelens die juist energie geven en mensenlevens in een positieve stroomversnelling brengen. lees meer

Deel uit de training over leiderschap …

In dit bericht tref je twee thema’s aan die besproken/geoefend worden tijdens de training “LEIDERSCHAP”. Deze training vormt een onderdeel van de post HBO opleiding project- en verandermanagement van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (zie: Opleiding project- en verandermanagement).

De training wordt gedragen door drie pijlers:

 • de leider
 • de context
 • de volgers.

In dit bericht kun je lezen over een contextueel thema (cirkels van oorzaak en gevolg) en een thema over het ontwikkelen van je persoonlijk leiderschap (hou op te oordelen). Deze laatste wordt ingeleid met een stukje over de volger: hoe ver ga jij met het volgen van de leider?

lees meer

Kerstgroet 2011

Lieve mensen,

Dank jullie wel voor alle liefde en vertrouwen in 2011.

Ook voor 2012 vertrouw ik er op dat we – hoe dan ook – met elkaar verbonden blijven. Dat we samen de handen ineen slaan voor het creëren van mooie, inspirerende wonderen.

Geboren uit het hart.

In wijsheid gegrond.

Met liefde gemaakt.

 

Trainingsdagdeel NZCHT – Leren met/van collega’s

NZCHT verzorgt haar trainingen vanuit een digitale omgeving. Om een indruk te krijgen van de opbouw en aanpak van de trainingen, treft u in dit bericht de uitwerking van één dagdeel aan. lees meer

Diensten van NZCHT

De diensten van NZCHT richten zich op …

 • persoonsontwikkeling
 • teamontwikkeling
 • organisatieontwikkeling

Hieronder een diversiteit aan voorbeelden van aanpak, inhoud en resultaat.

Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3.

Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst, Roel Riepma (2008),  Projectmanagement. Op basis van NCB versie 3. Zaltbommel: VHP.

In dit boek worden alle 46 competentie-elementen, zoals verwoord in de Nederlandse Competentie Basislijn van de International Project Management Association (IPMA), zodanig uitgewerkt dat lezers en deelnemers aan trainingen het examen voor de niveaus IPMA D en IPMA C kunnen halen. Een voorbeeldhoofdstuk vind je onder de link Efficiency

Mijn persoonlijke motivatie om bijdragen te leveren aan een boek over projectmanagement, ligt in het karakter van dit vak. Projectmanagers zijn gericht op het realiseren van concrete resultaten, die waarde en betekenis toevoegen aan staande organisaties en via deze organisaties aan de maatschappij. Het versterken van hun vermogen om bewust te realiseren staat voor mij gelijk aan de integrale ontwikkeling van mens, team, organisatie en maatschappij.

De inhoud van het boek gaat over de vakinhoud van projectmanagement (vaktechnische competenties), de persoon van de projectmanager (gedrags- en vaardigheidscompetenties) en de omgeving van het project (contextuele competenties). lees meer

Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA niveau D

Roel Riepma (redactie), Bert Hedeman en Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA D, Van Haren Publishing, 2010. ISBN 978-90-8753-497-4

In dit boek wordt de inhoud die nodig is voor het behalen van het examen IPMA D behandeld. IPMA staat voor International project management association. In Nederland zijn ruim 2.200 projectleiders bij deze beroepsvereniging aangesloten. Één van de activiteiten van IPMA is het certificeren van projectmanagers. IPMA D is certificering voor de beheersing van de basistheorie van de 46 IPMA competentie-elementen.

Het boek is zodanig opgebouwd dat het – samen met de website in wording www.projectmanagementvoorhetHBO.nl – een goede leidraad vormt bij het gestructureerd aanpakken van stage- en afstudeeropdrachten. De inhoud is verdeeld over vijf delen, die ieder voor zich worden ingeleid met een casus. De delen zijn:

 1. projectvoorgeschiedenis
 2. projectvoorbereiding
 3. projectdefinitie
 4. projectuitvoering
 5. projectgebruik

lees meer

Ubuntu

Ewoud Liberg | libergconsultancy.nl en Bernadet Haveman | lucides.nu

verzorgden 21 april 2011 voor

Onderneemkracht/Netwerkkantoren | onderneemkracht.nl

een prachtige en zeer goed georganiseerde  UBUNTU-bijeenkomst in het netwerkkantoor binnen het IT Performance House

Ik mocht ter inleiding, geïnterviewd door Ewoud,  iets vertellen over de Ubuntu-filosofie.  Voor de liefhebbers enige informatie uit dit interview. lees meer

Cultuur van Openheid

Roel Riepma, Bert Hedeman, Teun van Aken, Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D, 2010, Van Haren Publishing, Zaltbommel.

Cultuur van Openheid is het laatste hoofdstuk van het boek “Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D.” Voor belangstellenden een mooi voorproefje! In het boek lees meer

ontwerp gezamenlijk door annemariezijl.nl | gewoonbiel.nl | wildeweg.nl  ••  web: wildeweg.nl